OAS 2011 – Al Ghazali-institutets årsskrift 2011

80 kr

Al Ghazali-institutets årsskrift 2011

I OAS 2011 vill vi peka på vikten och värdet av att tillägna sig islamisk kunskap – det värde som al-Ghazali-institutet har bildats för att främja.
Ibn Maja har förmedlat från Profeten ﷺ, må Gud välsigna honom och ge honom frid, att det är en plikt för varje muslim att söka religiös kunskap och Sufyan al-Thawri och imam Shafi’i sade:

”Det finns ingenting utöver det som är obligatoriskt som är överlägset att söka religiös kunskap.”

Kategori: