Al-Jabbâr

Allahs nittionio namn

Al-Jabbâr [swt]

Gud är den som får Sina skapade varelser att göra vad Han än vill. Gud ger människan hennes vilja, men så att hon kan handla bara med Hans tillåtelse.

Men ni kan bara vilja om [också] Gud vill … (K. 76: 30)

Guds vilja råder över allt och ingen vilja råder över Honom.

[Ingen] kan ställa Honom till svars för Hans handlande, men [människorna] skall ställas till svars … (K. 21: 23)

Roten j-b-r har den grundläggande betydelsen av att något oundvikligen återställs i ett ursprungligt skick. Al-Jabbâr är den som ställer till rätta Sina skapade varelsers angelägenheter:

Det är Han som har skapat mig och Han som leder mig, och Han som ger mig mat och dryck. Och när jag är sjuk, återger Han mig hälsan. Han skall låta mig dö och därefter väcka mig till nytt liv … (K. 26: 78-81)

Namnet al-Jabbâr beskriver den som återställer allt. Han är den som återställer det brutna, den som fulländar det bristfälliga, den som kan genomdriva Sin vilja utan att möta något motstånd.

’Ali, må Gud vara nöjd med honom, brukade be: “Yâ Jâbbira kulli kasîrin wa yâ musahilla kulli ’asîrin” – “O Jabbâr, Du som återställer allt som är brutet och som ger lättnad i alla svårigheter.”

Han är den som överallt och alltid genomdriver Sin vilja utan motstånd. Denna styrka gör underkastelse nödvändig och är en kraft som genomsyrar Hans skapelses öde. Solen kan inte säga “Jag ska inte gå upp igen”, och vinden kan inte säga “Jag ska inte blåsa mer.” Men människan har givits ett val, och förstånd att kunna skilja rätt från orätt. Människan har fått frihet, men syftet med hennes skapelse är att hon ska finna och lära känna Gud och bli Guds tjänare. Människan tvingas inte till detta; det lämnas till hennes fria val.

Man anar al- Jabbâr när man inser att det inte finns någonstans att vända sig annat än till Gud, för att återställa sina brustna förhoppningar eller finna frid i den förvirring man befinner sig. Om man, vid de olyckliga tillfällen då man är nära att vara olydig och trotsig skyndar sig att söka skydd hos Gud, den Barmhärtige, innan Gud straffar (med det straff som ingen kraft kan skydda mot och som man inte kan gömma sig undan) kan man i detta tillstånd ana al-Jabbâr, den Kraftfulle.

Det är förkastligt att ge en människa namnet Jabbâr. Tillämpat på människor betyder namnet “tyrann”. En tyrann och förtryckare tas alltid ned av Gud:

… Gud förseglar varje högmodig och självgod översittares hjärta. (K. 40: 35)

 

’Abd al-Jabbâr är den tjänare som Gud har gett kraft, och som, om Gud vill, förmår genomdriva sin vilja i den materiella och andliga världen.

 

 <-Tillbaka