Al-Wâjid

allahs-99-namn---al-wajid

Allahs nittionio namn

Al-Wâjid [swt]

Han Finner och får allt Han önskar närhelst Han önskar något. Gud förmår finna allt i Sin skapelse på ett ögonblick, särskilt när Han vill utöva Sin vilja på den. Det är till och med överflödigt att använda ordet finna, eftersom allt alltid är närvarande för Honom. Ingenting kan gömma sig eller dra sig undan till en plats som är utom räckhåll för Honom. Gud har allt Han behöver för att utöva Sin vilja. Tjänaren ska  aldrig betrakta sig själv som avskild från sin Herre. Hans Herre är alltid närvarande inom och utanför honom, och tjänaren är alltid närvarande för Herren. Om tjänaren har ett behov, räcker det för honom att känna det och säga: “O Herre, jag är inför Dig och Du känner mitt tillstånd och mina behov bättre än jag själv gör.”

Vi är alltid behövande och vi har alltid något som bekymrar oss och som vi söker lättnad för. Då och då känner man behov av att rådfråga människor – en läkare, en advokat eller en domare. Det är inte möjligt att få tillgång till dessa  vid dygnets alla timmar; vilka formaliteter och hinder måste inte passeras innan man får möjlighet att framlägga sin sak för dem! Och hur ofta måste vi inte gå igenom allt detta, medan Herren över dessa tjänare, Botaren, Den Rike Uppehållaren, Den Barmhärtige, Den Bäste av herrar, Den som Älskar, Den Allsmäktige, Den Allestädes Närvarande, inbjuder oss att komma inför Honom vid bestämda tider, fem gånger per dygn för att be till Honom och anropa Honom. Och vi är försumliga när det gäller att komma till Honom, trots att vi får komma med våra egna behov! Och inte bara fem gånger om dygnet, utan var du än är och vid vilken tid som helst, på natten eller dagen, är Han där för att tillgodose dina behov med all Sin Kärlek och Barmhärtighet, Sin Visdom och Sina Rikedomar. Allt du behöver säga är Ya Allah.

’Abd al-Wâjid är den tjänare som finner allt i Den Endes Väsen. Han vet var allting finns och han kan finna det. Eftersom han kan få allt han önskar, varker förlorar eller ber han om något. Han finner det som Gud vill att han ska finna.

Från roten w-j-d kan följande betydelser härledas i klassisk arabiska:

att finna, att upptäcka, att uppnå det som eftersökts
att bli medveten om något, att förnimma och varsebli, att erfara
att vinna eller äga förmögenhet, egendom, resurser
att vara utan behov och önskningar

Namnet al-Wâjid nämns inte uttryckligen i Koranen som ett av Guds  namn.

 

<-Tillbaka