OAS 2010 – Al Ghazali-institutets årsskrift 2010

80 kr

Al Ghazali-institutets årsskrift 2010

Det här är den första årsskrift som Al Ghazali-institutet ger ut. Vi vill spegla några av de tankar som rört sig bland oss under året och samtidigt ge ett litet bidrag till den del av våra målsättningar som handlar om ”att verka för ökad förståelse för Islam i samhället.”

INNEHÅLL:

INLEDNING: AC Nilsoon

TRO OCH KOGNITIV DISSONANS: Abdulwahid Morrone

KONKURRERANDE LIVSÅSKÅDNINGAR: Abdussalam Ahmed och Abdulwahid Morrone

VIKTEN AV TILLFÖRSIKT: shaykh Nazim Adil al-Qubrusi

HABABA SAFIYA: Aisha Nilsson

ISLAM OCH SUFISMEN: ur shaykh Nuh Ha Mim Kellers bearbetning av Imam Nawawis ”Handbok i islam”

ATT AVRESA I ETT KUVERT FRÅN KAIRO: Idris Brusi

TARBUUSH; Idris Brusi

NASIHA-TEXTER

CITAT OCH ORDSPRÅK

MINNEN AV MUHAMMED KNUT BERNSTRÖM: AC NILSSO

Kategori: