Månadens nasiha av Idris F Brusi – mars 2009

Månadens nasiha av Idris F Brusi
mars 2009

 

 

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Sayyedina Musas stav – en reflektion

Nästan alla religiösa människor från någon av de Abrahamitiska traditionerna känner till berättelsen om Sayedina Musa, frid över honom, och hur hans herdestav förvandlades till en orm av Allah, inför Farao och hans trollkarlar.

Det är en berättelse som minner oss om Allahs allomspännande makt och hur de som tävlar med Allah alltid kommer till korta. Det är också en berättelse om gudsförtröstan där en konversation mellan Allah, den högste och sayedina Musa är central för att förstå det som skedde senare inför Farao.

17. Moses, vad är det du har i din högra hand?
18. Han svarade: “Det är min stav, som jag stöder mig på och som jag använder för att skala av löv från träden för mina får; jag har också annan nytta av den”
19. (Gud) sade: “Kasta den ifrån dig, Moses!”
20. (Moses) kastade den och se, då blev den till en orm, som kvickt ville slingra sig undan. 21. (Gud) sade: “Grip nu tag i den och var inte rädd! (…)

Detta var ett stort tecken för sayedina Musa och kanske en lektion för oss. Vad stöder du dig på? Kanske har du ingen stav som du bokstavligen håller upp dig med, men finns det något annat än Allah som du använder och förlitar dig på? Ägna då en tanke att denna sak lätt kan förvandlas till en orm för dig. – Det finns ingen styrka eller makt utom i Allah.

Sayedina Musa slutade inte använda sin stav efter detta. Det är inget fel med att använda världsliga saker som instrument bara vi minns att den som har den egentliga makten är Allah.