Citat Ali Izetbegovic

Citat Ali Izetbegovic

 

 

Här följer några lösryckta citat ur ”Notes from prison, 1983-88” skrivna av Bosniens förra president Alija Izetbegovic när han satt fängslad under den kommunistiska regeringen i det forna Jugoslavien, må Gud visa honom barmhärtighet.

1 En nykter man i ett sällskap av berusade ter sig egendomlig. När en man är tillsammans med berusade människor är de i majoritet, och utgör därmed normen. I sådant sällskap framstår den nyktre som onormal.

2 Det finns en anledning till att jag står ut med allt detta. Det finns bara en anledning, men den är tillräcklig: Jag måste.

3 Två män spelar kort på Titanic medan fartyget sjunker. Den ene av dem fuskar. Många människor i detta liv påminner om dem.

4 Newton, Darwin och Freud införde determinism i allt de studerade: den förste, i universum, den andre, i den biologiska världen och den tredje, i psyket. Alla dessa former av determinism kom senare att ifrågasättas i samma ordning. Allt började med Einsteins förnekande av Newtons universum.

5 Varför föds pessimistisk filosofi i välbärgade samhällen? Varför påverkas människan negativt av välstånd?

6 Det finns paradoxer. Om ingen natt fanns skulle vi berövas synen av den praktfulla stjärnhimlen. Ljuset berövar oss alltså möjligheten att se, medan natten hjälper oss att se.

7 En människa kan välja att fly från det obehagliga nuet i två riktningar; in i framtiden eller in i det förflutna.

8 Det finns människor som inte är materialister i filosofisk mening, men som är det i instinkter och beteende. De flesta människor är i själva verket sådana.

9 Faust sålde sin själ för skatterna i denna värld. En gammal, gammal berättelse, ofta upprepad, och sann.

10 Det är svårt att hjälpa någon utan att såra hans stolthet. Alla vill ge, ingen ta emot.

12 Ivor Andric blev en gång tillfrågad om sitt viktigaste budskap och han blev ombedd att ge ett kort svar. Han svarade: ”Bli inte berusad.” Han trodde att det fanns andra onda företeelser, många som i och för sig skulle försvinna om människor slutade dricka, men författaren betonade: ”När människor talar om alkoholens skadeverkningar ger de många övertygande exempel; en doktor talar om skadeverkningar på hälsan, en socialarbetare talar om alkoholisternas familjer, skilsmässor, olyckliga barn och ödelagda hem, tjänstemän talar om ekonomiska förluster osv., men en anledning, kanske den viktigaste, omnämns inte: mänsklig värdighet. Jag skulle vilja säga till människor: ”Drick inte, för din egen skull, av självrespekt, för din egen värdighet, förnedra inte dig själv.”