Vad är intelligens?

Vad är intelligens?

 

 

Det eviga livet är bättre för dem som fruktar Gud! Använder ni inte ert förstånd?(K. 12: 109)

Trots att intelligens är ett begrepp som är högt värderat i de flesta, om inte alla, kulturer råder det olika uppfattningar om vad intelligens är. Nedanstående brevväxling illustrerar att det inte finns en enhetlig uppfattning om hur intelligensbegreppet ska definieras. En nordamerikansk indianhövding gav följande svar till en nybyggare som erbjöd indianerna europeisk utbildning:

Vi vet att du högaktar den typ av undervisning som bedrivs vid dessa universitet… Men du, som är vis, vet att skilda nationer har olika föreställningar om saker och ting, och du kommer därför inte att ta illa upp om det visar sig att vi inte har samma uppfattning angående denna typ av utbildning. Vi känner till er utbildning. Flera av våra unga har växt upp och studerat vid universiteten i de norra provinserna; de fick lära sig alla era vetenskaper, men när de återvände till oss visade de sig vara dåliga löpare, sakna alla kunskaper om hur man lever i skogen, oförmögna att stå ut med kyla och hunger, sakna kunskap om hur man bygger en hydda, fångar en hjort, dödar en fiende eller behärskar vårt språk. De var därför inte lämpade att bli jägare, krigare eller rådgivare. De var helt värdelösa. […] Om gentlemännen i Virginia sänder oss ett dussin av sina söner, ska vi ta hand om deras utbildning, lära dem allt vi vet och göra män av dem.

En vid och inkluderande definition av intelligens är: ”Förmågan att svara adaptivt på kraven från en specifik omgivning.” Denna definition gör gällande att intelligens är besläktad med förmågan att överleva. I ett religiöst perspektiv är det jordiska livet ”en specifik omgivning” som kräver att vi beter oss på ett visst sätt för att överleva i det tillkommande livet. Enligt detta sätt att se på intelligens kan man sluta sig till att den som är intelligent beter sig på ett sätt som för honom eller henne närmare Gud, och undviker sådant beteende som fjärmar från Honom. Imam al-Shafi’i har sagt: ”Om någon, i sitt testamente, uttrycker en önskan att ge bort sina rikedomar till de mest intelligenta av människor, delar vi ut rikedomarna till asketerna.” Att han sade så beror på att asketer ger det tillkommande livet företräde framför detta liv, och visar därmed de prov på intelligens.

’Aql är det arabiska ord för förstånd som används i det inledande korancitatet. Detta ord är besläktat med ordet ’iqâl som betecknar den snodd eller det rep som används för att binda ihop fötterna på kameler för att hindra dem från att springa iväg. Många lärda har därför sagt att ett väl fungerande intellekt ska hindra människan från att närma sig det som ödelägger möjligheten till det goda i det tillkommande livet. Intellektets uppgift är att lägga band på människans ego och hindra det från att följa de destruktiva begären. I Odyssén berättas att Odysseus beordrade sina män att stoppa vax i sina öron och att de skulle binda fast honom själv vid masten innan de passerade sirenernas ö. Detta gjorde han för att han inte ville låta sig förföras av sirenernas sång. Han var nämligen fast besluten att återvända hem och ville därför inte låta sig distraheras av något eller någon.

Den som glömmer sitt slutgiltiga hem vill inte låta sig bindas vid något, tvärtom. Den moderna människan hyser en motvilja mot att binda sig eller låta sig bindas. När destinationen glöms bort, förnekas eller förträngs står människan, inte bunden vid masten, utan vid relingen och längtar efter distraktioner. Att, som Odysseus, låta sig bindas framstår idag som högst ointelligent.