Frågor om spel och kläder

Frågor om spel och kläder

 

 

 

Vilka rättskolor ser det som obligatoriskt att täcka huvudet (för män) under salat?

 

Shafi’i-skolan

Att täcka sitt huvud med en turban eller mössa är en sunna som fastställts genom profetens exempel (salla Allahu aleyhi wa sallam) men detta är inte obligatoriskt. Den som inte täcker huvudet, syndar inte men följer inte sunnan.

I bön (salat) är det synnerligen rekommenderat att täcka huvudet, eftersom det är vanvördigt att be barhuvad som sheykh Ibn Hajar antyder i ”al-Tuhfa” där han uttryckligen säger att det är orekommenderat (makruh) att be barhuvad.

Besvarat av Sheykh Amjad Rashid

 

Hanafiskolan

It is somewhat disliked to pray with one’s head uncovered or dressed in clothes not worn in front of respectable (religious) people. [Ibn Abidin] An example mentioned by fuqaha is praying in one’s pajamas.

Från www.sunnipath.com

Jag vet inte vad som gäller i Maliki och Hanbali skolorna.

 


 

Det finns en hadith som säger att man inte får likna icke- troende. Vad innebär det här? Kan man ha vanliga byxor och skjorta exempelvis?

 

Kläder är viktiga för den religiösa identiteten och detta har Islam beaktat. Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade:

”Den som imiterar ett folk, hör till dem” (Abu Dawud)

På samma sätt som det är förbjudet att imitera ickemuslimer, är det förbjudet för män att bete sig och klä sig som kvinnor och för kvinnor att bete sig och klä sig som män. Abu Hurayra (radiya Allahu anhu) sade:

”Allahs Sändebud (salla Allahu aleyhi wa sallam) förbannar män som klär sig i kvinnokläder och kvinnor som klär sig i manskläder” (Abu Dawud)

 

Ibn Daqiq al-’Id (rahimahu Allah) har givit oss ett rättesnöre för att avgöra var gränsen går mellan kvinno- och manskläder:

ما كان مخصوصا بهن في جنسه و هيئته أو غالبا في زيهن

”De kläder vars typ och stil är utmärkande för, eller används mest av kvinnor (eller tvärtom).”

Detta gäller även i frågan om att imitera ett folk, d.v.s. de kläder vars typ och stil är utmärkande för, eller används mest av ickemuslimer.

Det är alltså förbjudet att använda sådana kläder som bara eller mestadels används av det motsatta könet eller av ickemuslimer vilket varierar med tid och plats.

”Vanliga” skjortor och byxor är exempel på sådana kläder som det är tillåtet att bära, eftersom de inte uteslutande eller mest används av ickemuslimer.

 


 

Det finns en hadith som säger att män inte får ha byxor/kläder hängande nedanför ankeln. Hur har de lärda tolkat den här hadithen.

 

Den dominerande åsikten i shafi’ skolan är att det är förbjudet att låta byxor eller andra klädesplagg hänga nedanför anklarna om det görs av fåfänga. Om man inte drivs av fåfänga, är det tillåtet men orekommenderat (makruh).

I al-Majmu’ 4/338 skriver imam Nawawi (radiya Allahu anhu):

و يحرم إطالة الثوب و الإزار و السراويل على الكعبين للخيلاء و يكره لغير الخيلاء

”Det är förbjudet att låta jalabiyyan (althawb), izaren eller byxorna hänga nedanför anklarna om det görs av fåfänga, och det är orekommenderat (makruh) om det inte görs av fåfänga.”

De lärda i vår skola har gjort åtskillnad mellan den som drivs av fåfänga och den som inte gör det, eftersom Abu Bakr när han hörde att detta var förbjudet sade:

”Allahs Sändebud! Min izar faller ner om jag inte håller den på plats.” Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade då, ”Du hör inte till dem som gör det av fåfänga”. (Bukhari)

 


 

Är schack tillåtet i Islam, och är det tillåtet i Shafi’i skolan eller i någon annan skola.

 

De lärda har haft olika åsikter om huruvida det är tillåtet att spela schack eller inte. Den dominerande åsikten i shafi’i skolan är att det är tillåtet men orekommenderat (makruh) att spela schack. Imam al-Nawawi (radiya Allahu anhu) skriver:

 و يحرم اللعب بالنرد على الصحيح و يكره بشطرنج

”Den korrekta åsikten är att det är förbjudet att spela Backgammon och det är orekommenderat (makruh) att spela Schack.” (Al-Nihaya 8/295)

Anledningen till att Schack anses vara makruh, är att det är lätt att förlora sig i spelet och försumma bönen.

För den som vill spela schack är det viktigt att tänka på att det är förbjudet att använda spelpjäser som föreställer djur eller människor.

 

Referenser:

Shams al-Din Muhammed ibn Abu al-Abbas Ahmed ibn Hamza ibn Shihab al-Din al-Ramliy. Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. 8 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy 1412/1996

 


 

Jag har en lillebror (15 år) som ofta sitter och spelar kortspel med sina kompisar. De spelar spel som exempelvis ”Vänd tia”.(aldrig ”poker” eller att de satsar något eller slår vad, etc) detta gör de när de inte har något annat för sig. Innebär det då att detta är haram att spela kort oavsett om det ses som sällskapsspel eller inte?

 

I Reliance of the Traveller s. 453 står det:

”Alla spel som spelas av två eller flera personer och som baseras på tur, antagningar och gissningar, är förbjudna, oavsett om det sker med eller utan insats.”

Den dominerande åsikten i shafi’i skolan är alltså att alla spel som baseras på tur, antagningar och gissningar, är förbjudna och det därför är förbjudet att spela ’vänd tia’ och liknande kortspel.