Al-Muhsî

allahs-99-namn---al-muhsi

Allahs nittionio namn

Al-Muhsî [swt]

Gud Räknar och Han har all kvantitativ kunskap.

Han ser och känner allting i dess realitet. Förutom kunskapen om all existens oskiljbara Enhet, omfattar Hans kunskap varje enskild del i sin individualitet och som en del av en art eller klass. Han vet hur allt är sammansatt in i minsta atom. Han räknar och beräknar med precision och Han är medveten om antalet av allt som existerar i hela universum. För oss framstår universum som oändligt, men Han vet antalet andetag som var och en av Hans skapade varelser drar. En efter en räknar och väger Han alla våra goda handlingar och synder och upptecknar dem i en stor bok.

Hans attribut al-’Alîm, betecknar Hans kännedom om allt som sker, al-Khabîr, Hans medvetenhet om alla inre händelser och ash-Shahîd, Hans bevittnande av allt, medan  namnet al-Muh därutöver visar på att Han anayserar, räknar och registrerar allt kvantitativt. Detta är ett attribut som borde uppmuntra Guds vänner som gör det rätta och som förmanar Hans fiender som gör orätt. Även om en god handling eller en synd är så obetydlig som ett senapskorn räknas den och går inte förlorad.

Den gode tjänare som är medveten om detta attribut bör rannsaka det han avser att göra och bedöma om det är rätt eller fel. Man bör betrakta sig själv vid varje andetag och vara medveten. Man ska ofta ställa sig själv till svars, åtminstone fem gånger om dagen vid varje bön, och vara tacksam mot Gud för det goda han fått göra, och han bör ta ansvar för sina synder och ångra sig. Det finns räddning i att gå till rätta med sig själv nu, i god tid, innan den slutliga domen på den fruktansvärda Dag då Gud ska gå tillrätta med oss.

’Abd al-Muhsî är den som hedras med förmåga att räkna allt och för vilken kvantiteter har gjorts kända. Han har inte bara kunskap om tingen omkring sig i dess vidd och djup, utan är också medveten om, och förmår analysera, sina egna handlingar och ord och han rättar sitt liv därefter.

I klassisk arabiska kan följande betydelser härledas från roten hs-y:

att tilldela nummer, räkna, beräkna
att samla en mängd genom att räkna
att registrera och uppteckna
att ta hänsyn till något
att ha full förståelse och kunskap

Namnet Muh  förekommer inte uttryckligen som ett av Guds namn i Koranen.

 

<-Tillbaka