Al-Khâliq

Allahs nittionio namn

Al-Khâliq  [swt]

Han är den som skapar allt ur ingenting och som samtidigt skapar tillstånden, villkoren och försörjningen för allt Han skapar. Han fastställer hur, när och var något skapas. Utifrån detta skapar Han allt från början till slut, tills allt har förankrats i godhet och visdom. Allt skapat följer den väg Han utstakat i enlighet med Hans givna order. I universum finns inga tillfälligheter.

Allah, al-Khâliq, behöver inte skapelsen och har heller ingen vinning av dess existens. Kanske en anledning till skapelsen kan vara att tydliggöra Hans eviga viljas storhet och makt, och möjliggöra varseblivning av Hans skönhet och fullkomlighet. Han säger ju: “Jag var en dold skatt; Jag ville göra Mig känd och beordrade skapelsen.” Gud existerade och ingen annan existerade tillsammans med Honom, ändå fanns ingen brist och ingenting fattades innan universum skapades. Och vid skapelsen gjordes inga tillägg och ingenting drogs bort.

Människan, den yppersta av skapelser, bör veta att “Gud har skapat allt för människan, och Han har skapat människan för Sig Själv.” Hela skapelsen och ordningen den följer, genomsyras av fullkomlig vishet och godhet. Man måste finna och använda denna visdom och godhet, och förnimma välsignelsen av att vara en del av denna skapelse som reflekterar Skaparen.

’Abd al-Khâliq är den tjänare som Gud har gett förmågan att göra allt i enlighet med Hans vilja.

 

<-Tillbaka