As-Samî’

Allahs nittionio namn

As-Samî’ [swt]

Han är Den som Hör allt – det som tungan uttalar, tankarna som drar förbi och det som hjärtat känner. Han hör lövens prassel i vinden, myrans fotsteg och atomernas rörelser i tomrummet. Ingen mur hindrar ljudet från att nå Honom, inte heller hörs någon av de oräkneliga röster som talar mindre än någon annan.

Förmågan att höra allt är ett av uttrycken för Guds fullkomlighet. Fullkomlighet har två nivåer. Den ena är absolut fullkomlighet som är oberoende av medel, villkor och gränser. Relativ fullkomlighet däremot är beroende av medel och villkor och är begränsad.

I hela universum, från dess början till dess slut, talar oavbrutet en ofattbar mängd röster. En del låter så starkt som de kraftigaste explosioner, en del är knappt hörbara och möjliga att uppfatta. Men as-Samî’, hör och uppfattar dem alla, en och en samtidigt, den ena lika tydligt som den andra. Detta hörande är inte förgäves, allt upptecknas, meningen blir förstådd, behovet tillfredsställt, svar ges, bönen uppfylls och det orätta rättas till.

Om en atom av denna omätliga gåva att höra ges till oss människor är det för att vägleda oss i riktning mot denna absoluta fullkomlighet. Vi får därigenom en glimt av Guds fullkomliga attribut som Han har lämnat spår av som tecken inom oss och utanför oss. Detta för att vi ska lära känna Honom, finna Honom, älska Honom och vara med Honom.

Men om de som har utrustats med de bästa och känsligaste hörselorganen, när de lyssnar börjar jämföra sig med Gud, as-Samî’, blir de lögnare, ja, än värre de gör sig skyldiga till shirk, genom att sätta likar vid Guds sida.

Det finns ingen som kan liknas vid Gud i någon av Hans attribut och uttrycksformer. De spår av, och tecken på, Hans attribut som kan uppfattas i människan och i universum är som bäst en reflex, en symbol, ett ord, ett medel eller en väg till förståelse och till att nå sanningen.

’Abd as-Samî’ är den tjänare som hör och uppfattar sanningen genom Gud.

<-Tillbaka