Al-Matîn

allahs-99-namn---al-matin

Allahs nittionio namn

Al-Matîn [swt]

Guds Kraftfulla Styrka och Fasthet är fullkomlig.

Guds namn, al-Qawî, anspelar på Hans fullkomliga makt,  medan al-Matîn uttrycker våldsamheten i Hans, allt genomträngande, styrka. Ingen kan undkomma denna styrka och ingen makt stå emot den. Ingenting bereder den svårigheter, ingenting kan försvaga den och inte heller behöver den stöd av något annat.

Gud har medkänsla, men straffar också. När Hans medkänsla omfattar Hans älskade tjänare kan ingenting hindra att dess välsignelse når sin bestämmelse, och inte heller kan någon tänkbar makt hindra Hans hämnd, vrede och straff från att nå sitt mål. Tjänaren ska förtrösta på att Gud ska ge honom allt gott och vackert, och han ska inte frukta annat än Guds straff. All annan fruktan försvinner från hjärtat hos de tjänare som håller sig till sin Herre.

’Abd al-Matîn är den tjänare som har fått del av det mysterium som är förknippat med Guds allt genomträngande kraft. Denna styrka får honom att hålla fast vid sin religion med sådan kraft och sådant tålamod att ingenting kan fresta honom att vända sig bort från den, ingen svårighet tröttar honom och ingenting kan skilja honom från Sanningen. Ingenting kan skrämma eller tysta honom då han står upp i försvar för Sanningen. Genom sin Gudagivna kraft påverkar han, men påverkas inte.

Roten m-t-n ha följande betydelser i klassisk arabiska:

att vara stark, kraftig, fast, hård
att vara styv, kraftfull
att vara stadig, säker, att ha visshet
att ha vilka egenskaper som helst i hög grad
den yttre hårda, synliga delen av något
högt belägen, hård mark

Namnet förekommer i Koranen, se t.ex. 51: 58

 

<-Tillbaka