Shaykh Mohammad Muslim Eneborg

Shaykh Mohammad Muslim Eneborg

 

 

Mohammad Muslim Eneborg (född 1958 i Sundsvall) är svensk imam och föreläsare om islam och muslimsk kultur. Han konverterade 1980 och reste sedan runt i den islamiska världen i ett par år, främst i Sydasien och Nordafrika men också i olika muslimska samhällen i Europa.
Han har studerat teologi vid flera islamiska institut och har därför erhållit titeln ’alim, samt studerat arabiska, urdu och islamisk rättsvetenskap vid Institute of Islamic Education i England. Efter att ha fullbordat studierna 1989 arbetade han som imam vid flera moskéer i Storbritannien. Han ansvarade där bland annat för en imamutbildning för kvinnor. Åren 1992–1996 var han bosatt i Uppsala, där han var en av drivkrafterna bakom byggandet av Uppsala moské innan han återvände till Storbritannien. Han har sedan 1980-talet varit aktiv i den inter-religiösa dialogen tillsammans med judiska och kristna samfund i Storbritannien och Sverige.
Mohammad Muslim är verksam som imam och khatib (predikant vid fredagsbönen) i Masjid Aysha, en mindre moské (musallah) som drivs av Skandinaviska Islamiska organisationen i Vasastan, Stockholm. Han är också ordförande för Det Yttersta Trädet (Sidratul Muntaha), en organisation vars ändamål är att presentera islam i Sverige och som bland annat driver Aksaa islamutbildning i Sverige sedan maj 2006. Inom ramen för detta arbete håller han föreläsningar runtom landet och ger kurser om islam och muslimsk kultur.


 

Islam, en livstransaktion