Al-Qawî

allahs-99-namn---al-qawi

Allahs nittionio namn

Al-Qawî [swt]

Gud är Den ojämförligt Starkaste, Den Outtröttlige.

Han äger all styrka, ingenting betvingar Honom, ingenting kan vidröra Honom. Hans styrkas handlingar är villkorslösa, bortom “svårt och lätt”. Han kan skapa miljarder världar lika lätt som Han skapar ett grässtrå. Med Sin outtömliga Styrka värnar Han om skapelsens fortbestånd och beskyddar Sina skapade varelser till den utsatta tiden.

’Abd al-Qawî har hedrats med yttringar av al-Qawîs styrka. Genom Guds kraft besegrar han begär, värdslig ärelystnad, vrede, negativitet och andra av djävulens soldater. Genom den särskilda nåd förknippad med namnet al-Qawî blir han i stånd att besegra djävulen, fientliga människor och jinner. Ingenting kan stå emot honom genom den kraft som Gud ger. Guds kraft besegrar allt.

I klassisk arabiska har roten q-w-y följande betydelser:

att vara stark, kraftfull, mäktig
att vara robust, härdig, fast
att ha tillräcklig styrka och makt
att härska över

I Koranen förekommer namnet i t.ex. 42: 19

 

<-Tillbaka