Bön

Bön

 

 

 

Du som känner varje själ

och bördan som den bär

Du som vill vårt sanna väl

Du som genom Din profet oss lär

hur man vinner hjärtats renhet

inre enhet

frid och ro

hur man växer i sin tro

Tacksamhetens stora gåva ge

hjälp oss att Din omsorg se

i det som sker

Hör oss när vi ber

Tack för dagen som Du giver

Ge oss kraft för det Du skriver

Giv att jag en trofast tjänare till Dig får bli

och så förbliver

 

 

(Anonym)