Al-Mu’min

Allahs nittionio namn

Al-Mu’min [swt]

Han är den som ger hjärtan trons ljus. Han är den som tröstar och beskyddar dem som tar sin tillflykt till Honom. Tron skyddar från alla faror, och det är till den som har tro som Gud i Koranen riktar alla löften om evig välsignelse. Tron är därför Guds största gåva. Den troendes hjärta är fritt från fruktan efter måttet av hans tro.

Människor har fiender som ständigt söker skada dem, störa deras ro och leda dem på avvägar. De värsta av dessa fiender är deras eget nafs och djävulen, den fördömde. Därefter kommer förtryckarna, baktalarna och de avundsamma. När man säger “Jag söker skydd hos Gud” är det hos Gud i egenskap av al-Mu’min man söker skydd. Gud visar inte bort någon som söker skydd hos Honom. Men för att förtrösta på Allah, al-Mu’min, måste man först ha tro. I Islam talar man om tre nivåer av tro:

1. Bekräftelse av tron med ord, så att andra hör att man tror på Gud, Hans Profet [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, och sanningen i allt han kommit med.

2. Bekräftelse av tron i handling, så att man handlar i enlighet med lagen och avstår från det som lagen förbjuder.

3. Hjärtats bekräftelse, som är den fasta tron – utan alla villkor eller tvivel – på Profetens [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, traditioner.

Det väsentliga är hjärtats tro. Om denna tro försvinner – må Gud skydda oss – kommer vi att tillhöra dem som inte tror. Den som med ord bekräftar sin tro, utan att hjärtat är med Gud, är en lögnare. Och den som går så långt att han handlar som om han vore troende är en hycklare. Den som tror i sitt hjärta, men av någon anledning inte kan tillkännage sin tro eller handla i enlighet med den är fortfarande en troende.

Vaka över din tro och dina handlingar som en troende. Detta är al-Mu’mins återsken. Var den pålitlige som andra finner trygghet hos. Var den som inte nekar hjälp till någon som söker skydd hos Gud och du får en aning om al-Mu’min, den Tryggaste av alla.

’Abd al-Mu’min är den som Gud har gett skydd mot alla olyckor, smärta och straff. Andras liv, heder och egendom är skyddad hos, och räddad av den tjänare i vilken namnet al-Mu’min ges uttryck.

 

<-Tillbaka