Al-Musawwir

Allahs nittionio namn

Al-Musawwir [swt]

Al-Musawwir är den fulländade konstnären som ger allting dess utsökta och helt unika form. Han är den som utan förebilder skapar allt i den mest fulländade gestalt. Ingenting är helt likt något annat – se till exempel på dina fingeravtryck. Varje skapelse är utvald och ett uttryck för Guds oändliga godhet och visdom.

De tre sköna namnen – al-Khâliq, Skaparen, al-Bâri’, den som skapar fullständig ordning och harmoni och al-Musawwir, Skaparen av utsökt skönhet – är de av Guds attribut som ges de närmaste och livligaste uttrycken i människan. Människan gör, bygger och formar många vackra och nyttiga ting, yttringar av dessa attribut inom henne själv – men hon gör också felbedömningar.

Konstnären säger sig “skapa” skönhet och ingenjören “uppfinner” en flygmaskin. Detta sätt att uttrycka sig visar att människan ser på sig själv som skapare. Vi glömmer gärna andra människor som med samma rätt kan göra anspråk på att “skapa”, t.ex. färger och penslar eller geometrins, fysikens och matematikens vetenskaper, utan vars existens de förras “skapelse” inte skulle ha varit möjlig. De glömmer de förutsättningar som frambringade materialet för dessa sina “skapelser”.

Och – de glömmer Vem som skapade förståndet, ögonen och händerna som sätter samman allt detta. Det människan gör är beroende av många omständigheter och material. Guds skapande handling sker utan förebild, material, tid, verktyg eller några andra hjälpmedel. När Han skapar säger Han “Kun!”, “Bliv till!” och ett helt universum blir till. Guds skatt ligger [dold] mellan två bokstäver, ’k’ och ’n’. Människan måste, istället för att se sig själv som en “skapare”, försöka se kreativitetens gudomliga ursprung och kraft. Hon ska försöka vägleda andra som söker Gud, al-Khâliq, al-Bâri’ och al-Musawwir och hjälpa dem att finna Honom genom yttringarna av Hans skapande.

’Abd al-Musawwir är den som formar tingen i enlighet med den skönhet som yttrar sig i allt som Gud har skapat. Ingen skönhet som står i motsättning till, eller är annorlunda än den som Gud har skapat, kan finnas.

 

<-Tillbaka