Om oss

Al Ghazali-institutet för islamiskt lärande

”Al Ghazali-institutet” är en ideell förening med syfte att främja islamiskt lärande enligt de traditionella lagskolorna som utgår från Ahl-as-Sunnat wa’l jama`at. Föreningens verksamhet bör följa islams lag (shari`ah) och hämta sina förebilder från dess andliga rörelse (tasawwuf).

Ladda ner Al Ghazali-institutets stadgar

Föreningens Facebook-sida

Målsättning:

Föreningens målsättning är

 1. att fördjupa muslimers kunskaper i Koran och sunnah, islamisk lag och andlighet, samt fördjupa kunskapen om tro, handling och inre fulländning (Iman, Islam, och Ihsan)
 2. verka för etablerandet av traditionell islamisk kunskap i Sverige i enlighet med de fyra lagskolorna (madhahib).
 3. verka för ökad förståelse för islam i samhället

Verksamhet:

Föreningen verkar och gör da`wa genom:

 • att anordna studier i olika former (t.ex. studiecirklar, kurser och seminarier) och utveckla metoder för lärande enligt klassiskt islamiskt mönster för barn och vuxna.
 • inbjuda lärda muslimer att hålla kurser och seminarier
 • stödja etablerandet av islamiska skolor och läroinstitut
 • publicera översättningar och sälja böcker, med speciell inriktning på klassisk islamisk litteratur, studiematerial och läroböcker
 • utveckla muslimers självfostran och medvetenhet om sin roll som förebilder för varandra och som föräldrar i det svenska samhället
 • främja sociala aktiviteter som stärker den muslimska gemenskapen
 • delta i samhällsdebatt som rör muslimer, speciellt ifråga om kunskap och lärande
  uppmuntra och stödja da`wa och khidmah

Stöd institutet:

Du kan vara med och bidra till Al Ghazali-institutets arbete att främja traditionell kunskap om Islam i Sverige. Ett sätt att stödja föreningens arbete är att bli medlem i föreningen genom att betala en medlemsavgift på 200 kr. Familjemedlemskap kostar 300 kr och studenter, pensionärer, eller de som av andra skäl inte har möjlighet att betala full avgift, betalar 150 kr.

Du kan också ge frivilliga donationer till föreningens Dawa-fond.

Al Ghazali-institutets Dawa-fond har till uppgift att distribuera islamisk litteratur och annat material till behövande och till olika institutioner i Sverige. Via kontakter kommer materialet att förmedlas till bl.a. intagna på fängelser och häkten, nya muslimer och, inshAllah, längre fram även där det kan vara lämpligt inom skola och vård.

Vi ber också om er du’a för att föreningens verksamhet ska bäras av goda avsikter och uthållig strävan mot våra mål, och vi ber om Guds belöning till dem som vill bistå oss i denna strävan.

Vårt plusgironummer är 1913941-9 och Swishnumret är: 1233656303. Vänligen ange vad donationen gäller för något.