OAS 2012 – Al Ghazali-institutets årsskrift 2012

80 kr

Al Ghazali-institutets årsskrift 2012

Inledning

Imam Shafi’i har sagt: “Kunskap är det som gagnar, inte det man lärt sig utantill.”

Att kunna Koranverser, hadither och fiqh-regler utantill gör dem tillgängliga för reflektion och kan ge vägledning i en aktuell situation. Det har under århundraden varit – och är fortfarande – en viktig väg för muslimer som söker kunskap om sin religion. Att kunna något utantill är dock ingen garanti för att man också får verklig nytta av det man kan, och inte heller är det givet att man alltid förstår det man kan upprepa.

Om kunskapen ska vara till verklig nytta, behöver vi förståelse för det vi lär oss samt vilja, förmåga och beredskap till efterlevnad. Att lära sig något utantill gör kunskapen tillgänglig för intellektet, men intellektet behöver samarbeta med vår goda vilja och handlingsberedskap för att kunskapen ska få de goda verkningar vi hoppas på.

De som tror och lever rättskaffens ska vinna inre glädje och en lycklig återkomst [till Gud]! (K. 13: 29)

Kategori: