Al-Basîr

Allahs nittionio namn

Al-Basîr [swt]

Han är al-Basîr, Den som ser allt. Han ser allt som har hänt, allt som är och kommer att vara, till tidens ände – från den tid då Han satte intighetens ocean i rörelse i ’alam al-lâhût 1 för att bestå till efter Domedagen. Också till Sina skapade varelser har Han gett förmågan att se skapelsen. En del av Hans varelser ser former, färger och rörelser bättre än människan gör, men till människan har Han också gett ett hjärtats öga som ser djupare än det som möter ögat – ett inre öga som ser den inre människan.

Detta öga kallas basîrah. Trots att vi inte kan se Gud – det kan bara Gud Själv – kan vi med basîrah se oss själva. När vi gör det inser vi att även om vi inte kan se Honom, så ser Han oss och Han ser inte bara vårt yttre utan också det som är i våra sinnen och hjärtan. Den som ser och känner sig själv, vet att Gud ser honom.

När du befinner dig framför någon som du respekterar eller fruktar, visar du gott beteende och uppför dig tillbörligt. Du står upp respektfullt och är uppmärksam på vad du säger och gör. Ändå kan den här personen bara se ditt yttre, och din respekt och din ängslan inför honom beror bara på den vikt du lägger vid de världsliga intressen som du förknippar med honom. Den som har skapat dig och de som var före dig, Den som verkligen styr ditt liv, försörjer dig, älskar dig, skyddar dig, förbarmar sig över dig, som är med dig dag och natt, Den som ditt liv beror av i evighet i det kommande livet – är närmare dig än din egen halspulsåder. Genom Sina profeter och heliga böcker har Han tydligt visat dig vad Han vill att du ska göra, och hur Han vill att du ska uppföra dig, in i minsta detalj. Ändå tvekar du inte att ogenerat, inför Gud, begå de mest skamlösa handlingar, utan respekt och fruktan. Är det för att du inte ser Honom som du tror att Gud, al-Basîr, inte ser dig?

1 (’alam al-lâhût: Universums tillstånd innan det formades, eller Guds okända essens)

Abd al-Basîr ser och uppfattar sanningen genom Gud så som sägs i en hadith qudsi: “Jag förklarar krig mot den som är fiende till en av Mina vänner; Min tjänare utför inga handlingar som för honom närmare Mig och som är kärare för Mig än då han utför det Jag ålagt honom;och Min tjänare närmar sig Mig alltmer genom att utföra frivilliga gudstjänsthandlingar, till dess Jag älskar honom och när Jag älskar honom blir Jag hörseln varmed han hör, synen varmed han ser, handen med vilken han rör och benen med vilka han går, och om han ber Mig om något, ger Jag honom det, och om han söker skydd hos Mig, beskyddar Jag honom.”

(Al-Bukhari)

 

<-Tillbaka