Al-Mujîb

allahs-99-namn---al-mujib

Allahs nittionio namn

Al-Mujîb [swt]

Han är Den som Svarar på alla Sina tjänares böner och som tillmötesgår deras behov. Gud är närmare Sina skapade varelser än de är sig själva. Hans närhet till skapelsen är överallt densamma. Han är lika nära Sina helgon som Han är nära ett senapskorn. Och Han är lika nära oss. Han känner till Sina skapade varelsers behov innan de själva blir medvetna om dem, och tillfredsställer dem till och med innan det blir nödvändigt.

Det är uttryck för al-Mujîb i människan när vi är uppmärksamma och mottagliga, framför allt för Gud, Han som skapat oss och tillgodoser alla våra behov, när vi prisar Honom och ber Honom om allt vi behöver, när vi fullgör de plikter Han ålagt oss och när vi tillmötesgår andras behov, om Gud väljer att ge genom våra händer.

’Abd al-Mujîb är den tjänare som lyder och bejakar Guds anrop. På samma sätt som han accepterar Guds anrop, så accepterar också Gud tjänarens bön och detta är ett uttryck hos tjänaren för al-Mujîb, Den som Besvarar Sin tjänares bön. När ’abd al-Mujîb kallar kommer alla; och på samma sätt som han har svarat Gud, kommer alla att svara honom. Detta bekräftas av Gud i Koranens sura 2, vers 186:

När Mina tjänare frågar dig om Mig, [svara då att] Jag är nära. Jag besvarar den bedjandes bön när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig – kanske skall de ledas på rätt väg.

Från roten j-w-b– kan följande betydelser härledas i klassisk arabiska:

att svara, ge besked, reagera, acceptera att skära, att genomtränga, genomborra
att hålla en dialog eller konferens
att tillmötesgå en önskan när man ombeds att göra det

Namnet förekommer i Koranen, se t.ex. 11:61

 

<-Tillbaka