Al-Mubdî’

allahs-99-namn---al-mubdi

Allahs nittionio namn

Al-Mubdî’ [swt]

Gud är Den Ursprunglige Skaparen, alltings Upphov. Han skapar utan förebild eller material.

Gud existerade före allt annat, före tid och rum. Ingen annan än Han fanns, ingen som kunde varken gagna eller skada Honom. Det fanns varken förebilder till det som skulle komma att skapas eller material för att skapa det. För att ge uttryck för Sin Existens, för att göra Sin Skönhet och Fullkomlighet känd och för att Hans Kärlek och Barmhärtighet skulle kunna erfaras lät Gud, Den Högste, skapelsen bli till och skapade de första urformerna. För att Hans skapelse skulle utvidgas och bestå gav Han varje särskild skapelse förmåga att vidmakthålla och vidareföra sin egen existens i enlighet med orsaker, villkor och den gudomliga  lag och ordning, som Han också skapade.

De som betraktar dessa medel som ursprunget till det som existerar och som säger att Gud och naturen är detsamma,  bör begrunda Vem det var som satte tomrummet i rörelse, som laddade protoner och elektroner och vilken outtömlig Kraft det är som upprätthåller kontinuiteten i det som existerar.

Den tjänare som uppfattar detta attribut inom sig, bör försöka förstå sitt ursprung; hur han själv och allting annat kom till. Hur han blev en levande varelse som ser, hör, talar och tänker – med utsökt och fullkomlig form – och han måste erkänna att ingen annan än Gud, hela skapelsens Upphov, utan påverkan eller hjälp av någon eller något annat, är ansvarig för allt detta. Den som tror att Gud har någon medhjälpare gör sig skyldig till den enda oförlåtliga synden – att tro att Gud har en like, vilket är shirk –   månggudadyrkan.

’Abd al-Mubdî’ är den tjänare som får ta emot insikter om Gud i Hans egenskap av alltings Ursprung och Upphov. Gud ger honom glimtar av de hemligheter som rör ursprung och tillblivelse och han får bevittna det Gud vill av detta.

Roten b-d-’ har följande betydelser I klassisk arabiska:

att börja, att skapa, att göra något nytt
att göra något till det första, att ge något företräde
att planera och tänka ut något nytt
att uppfinna, att göra först
att inleda och börja från början

Mubdi’ används inte specifikt i Koranen som ett av Guds sköna namn.

 

<-Tillbaka