Sunna-fasta

Sunna-fasta

 

Översättning från al-Muqadimatu ’ l-Hadramiyya

 

 

Frivillig fasta är av tre slag:

1) Fasta som återkommer årligen

a) att fasta på ’Arafa-dagen (nionde Dhu ’l-hijja) utom för den som reser eller utför pilgrimsfärden;

b) de åtta första dagarna av Dhu ’l-hijja;

c) ’Âshûra och Tâsû’a (nionde och tionde Muharram);

d) den elfte Muharram;

e) och att fasta sex dagar i månaden Shawwâl. Det är rekommenderat att fasta sex dagar i rad och att fasta dem omedelbart efter îd-dagen.

 

 

2) Fasta som återkommer månadsvis

a) Att fasta den elfte, tolfte och trettonde varje mån-månad (ayyâmu ’l-bîd)

b) och att fasta den tjugoåttonde, tjugonionde och den trettionde varje mån-månad (om det är trettio dagar, annars fastar man den första dagen av den nya månaden istället för den trettionde)

 

 

3) Fasta som återkommer veckovis

a) Att fasta varje måndag och torsdag.

 

 

Det är rekommenderat att fasta under de fridlysta månaderna, dessa är, Dhu ’l-qa’da, Dhu ’l-hijja, Muharram och Rajab samt att fasta under månaden Sha’bân.

Det är orekommenderat (makrûh) att endast fasta en fredag, en lördag eller en söndag. Den bästa fastan är att fasta varannan dag.