Månadens nasiha av Yussra – november 2013

Månadens nasiha av Yussra
november 2013

 

 

Bismillahir Rahmanir Rahim

 

[Jag ber Gud] att varje sökare av kunskap, oavsett vilken av de lärda han följer, inser att alla lärda, shuyukh, är denna religions imamer, och att han därför talar väl om och hedrar dem, samt känner kärlek gentemot dem. Detta skall inte ses som ett förminskande av den egna shaykhen, utan är tvärtom ett sätt att visa honom respekt, och att leva i enlighet med det ljus och den vägledning man fått genom honom. Detta gör man genom att respektera den muslimska gemenskapen, ummahn, i sin helhet och i synnerhet genom att visa aktning för de lärda och fromma bland dem. Man bör visa barmhärtighet mot hela mänskligheten, mot djur, och även gentemot livlösa ting. Detta är vägen mot sant tjänande av Gud, den Upphöjde.

Översatt ur Habib Umars råd (The seminal advice)