Al-Ghaffâr

Allahs nittionio namn

Al-Ghaffâr [swt]

Han är den som godtar ånger och förlåter. Om man är skyldig till att ha stört harmonin i sitt inre eller i sin omgivning, och man inser det och inte vill göra om det och ber Gud om hjälp att inte göra det igen, om man bönfaller under tårar av skam och ber Allah, al-Ghaffâr, om förlåtelse, förlåter Han och förvandlar kanske synden till en god handling. En syndare är som en stackare som har ramlat ner i en kloak. Vad är det första han måste göra? Han kan inte möta andra i det tillstånd han befinner sig, och han står inte ut med sig själv heller. Han måste tvätta sig och göra sig ren, såvida han inte är galen och inte själv märker sitt anstötliga tillstånd. Vattnet och tvålen som rengör ens inre är ånger. Ve dem som inte ser eller känner lukten av den orena stank som fyller deras inre!

Ånger är någonting mellan varje individ och Gud. Ingen annan behöver höra, den behöver inte ens uttalas. Gud vet vad som far genom hjärtat. Ånger måste följas av den fasta avsikten att aldrig mer utföra den syndiga handlingen. Tecknet på att din ånger har godtagits och att du har blivit förlåten av Gud, Den Förlåtande, al-Ghaffâr, är att Han inte kommer att låta dig göra om synden igen.

’Abd al-Ghaffâr är den tjänare som har getts förmåga att förlåta ett misstag, att inför andra bortse från och dölja någons brister och av medkänsla betrakta ett fel som om det inte vore ett fel. Detta gör Han i de fall då Gud, den Förlåtande, redan har förlåtit.

 

<-Tillbaka