Att ta avsked av Ramadan

Att ta avsked av Ramadan

 

 

 

Vi tackar Gud för Ramadans välsignelser och för det Han gett oss möjlighet att göra i denna välsignade månad!

Nu ligger den sista av de udda nätterna, den 29:e, framför oss, i vilken Laylat al-Qadr kan väntas. Denna natt kan också vara Ramadans sista. Guds Sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade att alla blir förlåtna under Ramadans sista natt. Hans följeslagare frågade om detta var Laylat al-Qadr. Han [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, svarade: “Nej, men först när arbetarna fullgjort sitt arbete får de ut hela sin lön.”

Under var och en av Ramadans nätter befaller Gud att 600 000 människor ska räddas från elden (1 000 000 enligt en del berättelser). Och under den sista natten befaller Han att lika många ska räddas som räddats under hela Ramadan

Vi ber Gud om den bästa avslutningen, eftersom “handlingar bedöms efter hur de avslutas.” Medan vi använder den tid som är kvar av månaden för att göra gott, bör vi också ge oss tid att be om förlåtelse. Några av de tidiga lärda har sagt att detta gottgör ofullkomligheter i vår fasta och är en bekräftelse på våra handlingar.

Det är en plikt för oss att betala vår Zakat al-Fiṭr. Guds Sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, gjorde Zakat al-Fiṭr till en obligatorisk rening för den fastande från gagnlöst och grovt tal, och till en möjlighet för behövande att få mat under en högtid som Gud vill att alla ska ta del i. Det har också sagts att den fastandes fasta hänger mellan himmel och jord, och inte är godtagen av Gud förrän Zakat al-Fiṭr har erlagts.

En av de tidiga lärda sade att Zakat al-Fiṭr är för fastan vad det extra nedfallandet för att gottgöra glömska (sujūd al-sahwu) är för bönen.

Vi bör vända oss till våra lokala lärda för att få information om hur den ska betalas och fördelas.

Låt oss under denna sista välsignade tid också be för varandra och för umman.

Må Gud välsigna vår Id!