Månadens nasiha av Aisha Nilsson – april 2009

Månadens nasiha av Aisha Nilsson
april 2009

 

 

Bismilahi Rahmani Rahim

Kort efter din skapelse för 1000-tals år sedan vittnade du och alla andra själar om att Allāh är din Herre.
Han, den Upphöjde, talade direkt till oss och frågade oss: ”Är Jag inte er Herre?”, och vi svarade: ”Jo visst, vi vittnar.”
Det var ett mycket lyckligt ögonblick och vi var fyllda av ljus och frid. I årtusenden vilade din själ i ett lyckligt tillstånd medan den passerade genom dina förfäder, tills dagen kom då du skulle övergå till det svåraste tillstånd du dittills varit med om. Din själ blåstes in i en kropp som skapats av jord. Din själ längtar tillbaka till det ögonblick Allāh tilltalade dig, men din kropp längtar tillbaka till jorden.

Det jordiska livet är det kortaste av själens alla tillstånd, men det är det avgörande. Nu är din tid. Här väljer du om resten av resan ska vara svår eller lätt. De tillstånd som kommer, döden, graven, domen och det tillkommande eviga livet är alla beroende av hur du handlar, och framförallt med vilka avsikter du handlar, i det här korta livet
Du har årtusenden av frid bakom dig och framför dig har du en evighet av antingen svårt lidande eller förlåtelse och frid – och för de utvalda lycksalighet och Allāhs välbehag.
Allt lidande och all smärta i det här livet är bara en blek försmak av det verkliga lidandet, och all lycka och frid är också bara något obetydligt om man jämför med det tillkommande livets lycka.
Allt det här vet du redan, du är muslim -alhamdulillah, detta är den största gåvan. Glöm aldrig att tacka för den. Allāh säger i Koranen: ”Och till de tacksamma skall vi sannerligen ge mer”. Han kommer att ge dig mer vägledning och fler andliga gåvor om du tackar uppriktigt för dem du fått.
Vi lever bland människor som inte vet varför de är här, som inte fått känna friden när själen återknyter till det första vittnesmålet genom att vittna igen och handla i enlighet med det.
Vi påverkar eller påverkas, det finns inget annat alternativ. Om vi låter andras glömska av Allāh påverka oss kan vi inte hjälpa dem ut ur den.
Lever du med tanke på hur kort tid du ska stanna här eller har dina kroppsliga drifter vunnit över själens längtan?
Är dina dagar fyllda av stress på grund av världsliga angelägenheter? Känner du en tomhet och en fattigdom, ett missnöje som inte riktigt vill lämna dig, hur mycket du än försöker fylla din tid med meningslösa, tillfälliga nöjen?
Vet att riktig lycka kommer av att själens strävan sätts över kroppens och av att kroppens behov tillgodoses med avsikt att kunna vara till hjälp på själens resa.
Din själ längtar tillbaka till sitt ursprung. Inget annat är av värde och inget annat kan göra dig nöjd. Vänd dig till Allāh och be om förlåtelse för att du levat i glömska. Be Allāh att Han ska rena dig och upptäck en strimma av ljuset och den eviga lyckan i ditt hjärta. Sitt i stillhet och tillbe din Herre.
Om du smakat något av den eviga glädjen och närheten till din Herre skulle du byta ut allt som verkar så viktigt för dig.
Om du säger ”jag kan inte” eller ”jag har inte tid” fråga dig: Varför lever jag? Vem bestämmer över min tid?
Hur använder jag detta hisnande korta jordeliv? Är dina dagar fyllda av handlingar som du hoppas ska hjälpa dig över den bro som är vassare än ett svärd och tunnare än ett hårstrå och som tar de lyckliga över den eviga elden.
Hur snabbt och lätt du, in sha Allāh, kommer över den beror på vad Allāh, i Sin barmhärtighet, låter dig uträtta här och nu.
Om du inte handlar med tanke på nästa liv utan det mesta av din tid går förlorad, vet att det går att ändra sig.
Med Allāhs hjälp kan du leva på ett helt annat sätt. Dörren till ånger står öppen och Allāh älskar dem som ångrar sig.
Bulta på barmhärtighetens port i dag, du vet inte när du ska möta din Herre.
Hör du till dem som längtar efter att möta Honom och som Han, den Upphöjde, längtar efter att möta?
Eller hör du till dem som ogillar mötet med Honom och som, må Alllāh skydda oss, Han ogillar att möta?

Må Allāh skänka Sin förlåtelse och barmhärtighet till dig som läser och till den som skriver. Be för att vi ska bli påminda och leva i enlighet med vår tro, för att Allāh ska låta vår kunskap och vår tro växa, för våra familjers vägledning och för att vi ska få sluta våra liv på bästa sätt och i det mest välsignade tillstånd av ljus, lättnad och mildhet från Allah.

 

——————————————————————————–

Not: När jag skriver ’du’ riktar jag mig i första hand till mig själv och i andra hand till den som läser. Jag hoppas detsamma som imam Haddad, må Allāh vara nöjd med honom, hoppades när han använde ’du’ i sina texter: Att våra hjärtan ska påverkas.
Om du vill läsa mer om själens resa och olika tillstånd kan du hitta många påminnelser och mycket värdefull kunskap i ”Lives of Man” av imam Abdallah ibn Alawi al-Haddad.