Al-Ghafûr

allahs-99-namn---al-ghafur

Allahs nittionio namn

Al-Ghafûr [swt]

Han är Den Mest Förlåtande. En aspekt av förlåtelse är att dölja brister och behandla dem som om de aldrig hade existerat.

Guds förlåtelse omfattar tre åtskilda gudomliga attribut – al-Ghaffâr, al-Ghâfir och al-Ghafûr.

Genom Sin egenskap al-Ghâfir döljer Han Sina tjänares skamliga handlingar, för att de ska kunna leva tillsammans, hysa tillit för varandra, kunna älska, respektera och lita på varandra. För om Gud, al-Ghâfir, i Sin barmhärtighet inte dolde våra fel, negativa uppfattningar, dåliga tankar och hatiska känslor, skulle var och en springa iväg från varje annan. Det skulle varken kunna finnas ett samhälle eller någon enda familj.

Till detta kommer att Gud, al-Ghafûr, döljer våra fel för änglarna och i de andliga sfärerna, på samma sätt som Han gör i denna värld. Änglarna ser sådant i denna värld som vi inte kan se. Gud döljer våra brister för dem, för att vi inte ska skämmas i den kommande världen. Genom detta namn kan vi finna samma respekt och närhet till de andar och änglar för vilka Gud, al-Ghafûr, döljer våra synder, som Hans förlåtelse tillåter oss att känna bland människor. 

Guds namn al-Ghaffâr, betecknar den mest omfattande förlåtelsen. Den vars fel är dolda för andra, behöver inte skämmas inför dem, men inom sig själv kan man fortfarande känna skam. Var och en har ett mått av samvete som påverkas av hur man handlar. Gud, al-Ghaffâr, gömmer i Sin barmhärtighet en människas fel även för henne själv och får henne att glömma, för att lätta samvetsbördan.

Kom ihåg al-Ghâfir, som döljer våra brister för andra människors ögon; al-Ghafûr, som håller medvetandet om våra fel borta till och med från änglarna, och al-Ghaffâr, som befriar oss från bördan av att ständigt minnas våra synder.

Skulle vi inte vara tacksamma mot Gud för denna stora barmhärtighet, bekänna våra synder inför Honom, ångra oss under tårar och be om Hans förlåtelse?

’Abd al-Ghafûr förlåter fel och brister och döljer dem för andra.

Från roten gh-f-r härleds följande betydelser i klassisk arabiska:

att täcka över, beslöja, dölja, gömma
att benåda, förlåta, ställa till rätta
att täcka över något för att skydda det mot orenlighet

Namnet Al-Ghafûr förekommer i Koranen, se t.ex. 40: 3

 

<-Tillbaka