Al-Khâfid och ar-Râfi’

allahs-99-namn---al-khafidh

Allahs nittionio namn

Al-Khâfid och ar-Râfi’ [swt]

Al-Khâfid är Den som förnedrar, och ar-Râfi’ Den som upphöjer. Gud, den Högste, är Den som upphöjer Sina varelser till ära och gott rykte och som kan sänka dem till de lägsta bland de låga. Dessa Skaparens handlingar visar sig ofta i tillstånden hos dem som inte erkänner Gud, de som vägrar att lyda Hans föreskrifter, upphöjer sig själva i övermod, förtryckare som avfärdar giltigheten av andras rättigheter. Den Gud förödmjukar kan bara Gud upprätta. Denna förnedring kan skaka om de lättsinniga och göra dem sömnlösa. Trots att det är smärtsamt, kan detta tillstånd av förnedring från al-Khâfid bli en stor gåva för den som vaknar upp och ser Vem det är som upphöjer och förnedrar.

Var medveten om att Gud visserligen är Den som upphöjer och förödmjukar, men orsaken är ändå alltid du själv. Gud är barmhärtig och i Sin barmhärtighet dröjer Han att ge Sina stränga lektioner, så att du kan komma till insikt om dig själv och ändra ditt beteende. Känn dig inte för säker, eftersom ditt tillstånd och dina handlingar – både materiella och andliga – oundvikligen kommer att leda till den svåruthärdliga förödmjukelsen – eller upphöjelsens gåva.

Gud upphöjer de som har god karaktär och milda tungor, de som föredrar att ge framför att ta emot, de som döljer andras brister istället för att kritisera, de som bygger upp istället för att förstöra, de som är starka, men ändå milda. Gud upphöjer dem och upplyser deras hjärtan med kunskap, sanning och trons ljus, och Han får människor att älska och respektera dem. Så länge de är uthålliga i sina goda tillstånd och handlingar upphöjer Gud dem än mer.

Men de som vägrar att erkänna syftet med sin skapelse, som låter sig styras av sina egon, så att de går vilse i lögner och bedrägerier, lägger ut fällor för varandra och, utan att skämmas, bekämpar varandra, är som djur utstyrda som kungar. De gör en massa oväsen och kommer en massa damm att virvla upp och tilldrar sig på så sätt mycket uppmärksamhet, men de är inte mer än hundar som slåss om ett köttben. Gud, al-Khâfid, drar av dem deras fina kläder och visar deras verkliga skapnad. Förhoppningen är att de ska dra lärdom och att de ska bli varnande exempel för andra.

’Abd al-Khâfid skyddar sig själv och andra från förödmjukelse. Detta beskydd som Guds tjänare åtnjuter, inbegriper beskydd mot inflytelser som bidrar till degradering och är en möjlighet att se Sanningen.

’Abd ar-Râfi’ ser Skaparens upphöjda storhet i det skapade och i sig själv och när han därigenom stiger till höga nivåer av medvetande kommer han närmare Gud. Han är själv upphöjd och upphöjer i sin tur andra som är värdiga. Den som försöker höja sig, gör det därför att han längtar efter, och ber Gud om Hans välbehag. I den tjänare som namnet ar-Râfi’ ges uttryck, ges ofta också uttryck för Guds attribut ar-Rahîm, den Barmärtige, så att barmhärtighet förmedlas genom honom till alla i hans omgivning.

<-Tillbaka