Al-Hafîz

Allahs nittionio namn

Al-Hafîz [swt]

Han är Den som Beskyddar och Bevarar allt som har varit och allt som är i Sitt minne, och som ger gudomligt beskydd också åt allt som kommer att vara.

Han är Den som är medveten om, minns och behåller i minnet allt vad vi gör, tänker och säger under alla tider. Han bevarar allt och låter ingenting gå förlorat. I detta bevarande finns också beskydd. Han skyddar Sin skapelse från all skada och disharmoni. Himlakropparna rusar hastigt fram i sina bestämda banor istället för att kollidera med varandra. Som ett uttryck för Sitt namn al-Hafîz har Han i allt Han skapat nedlagt en instinkt att överleva. Människan skyddar Han genom att lära henne att det som är skadligt för henne är olagligt. Mat som i sig själv är tillåten blir olaglig då den är för gammal, skämd eller fördärvad. Bröd som är tillåtet att äta blir otillåtet då det är bränt och förkolnat. I båda fallen har något som från början var tillåtet genomgått förändringar som gjort det giftigt eller skadligt. De giftiga verkningarna av alkohol, äktenskapsbrott, spelande och skvaller gör dem olagliga, och de är, liksom arrogans, hyckleri, avund och okunnighet, giftiga för vår andliga varelse. Det är en  välsignelse från al-Hafîz, Beskyddaren, att Han har sänt oss Sina profeter, Sina böcker och Sina lärare, för att genom den gudomliga lagen undervisa oss och ge oss visdom och omdöme som skyddar från materiell och andlig skada. Men de som är likgiltiga för Gud, Hans profeter och Hans böcker, de som inte tror och som trotsar – de är otacksamma. De vänder sig bort från att bli beskyddade och bevarade av Gud och förtröstar på sin egen obetydliga vilja och förmåga. Därför blir de inte behandlade av Gud, al-Hafîz, utan av Gud, ar-Raqîb, Väktaren, som möter var och en på det sätt som motsvarar deras handlingar. Använd, och tag väl vara på, de medel Gud har gett dig för beskydd och bevarande. Skydda dig mot det onda, mot trots och synd; hjälp och beskydda andra; minns Guds ord i den heliga Koranen och bevara i ditt hjärta Hans heliga lag och profeternas undervisning, och hjälp andra att göra på samma sätt.

’Abd al- Hafîz, är skyddad av Gud, Beskyddaren, i det inre och det yttre i alla sina tillstånd, handlingar och ord. Guds beskydd är så starkt, att Hans närmaste och de som är omkring Honom, de som känner Honom också blir skyddade. Det har berättats att vänner och bekanta till Abu Sulayman Darani, må Gud vara nöjd med honom, som i trettio år befann sig i hans sällskap, aldrig under hela denna tid drabbades av motgångar, inte heller greps deras sinnen av dåliga tankar eller deras hjärtan av dåliga känslor.

Roten h-f-z har följande betydelser i klassisk arabiska:

att bevara, vakta, beskydda
att bibehålla, bevara, hålls kvar, ta hand om, vårda
att hindra att något fördärvas eller går förlorat
att vara vaksam, medveten, uppmärksam, vakande

Namnet Al-Hafîz förekommer i Koranen, se t.ex. 11: 57

 

<-Tillbaka