Imam Al-Bukhari

Imam Al-Bukhari

 

 

Muhammed ibn Isma´il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Ji´fi, är känd som Imam al-Bukhari och ofta refererad till som Abu ´Abdullah. Han föddes i månaden Shawwal år 194 EH/810 EK i Bukhara, nuvarande Uzbekistan, där han växte upp som faderslös. Han påbörjade sin islamiska utbildning i en kuttab (traditionell koranskola) där han tidigt blev intresserad av att studera hadith. Han memorerade åtskilliga verk i hadith innan han vid sexton års ålder gav sig av med sin mor och sin bror Ahmad mot Mekka för att söka kunskap.

Hans passion för att samla profetiska traditioner förde honom till de mest avlägsna hörnen av den islamiska världen, vilket tillät honom att tradera från tusentals lärare bl.a. Imam Ahmad ibn Hanbal (d241/855), Yahya ibn Ma´in (d233/848) och Ishaq ibn Rahawayh (d238/852).

Ibn Hajar al-Asqalani som skrev Fath Al-Bari porträtterar al-Bukhari både som ett helgon (wali) och som en lärd (’alim). Han berättar, stödd på Firabri som ögonvittne hur imamen gjorde ghusl och bad två rak’a innan han inkluderade en hadith i sitt verk och att han alltid bar ett hårstrå av Profeten på sig.

Hans inspiration att författa en hadithsamling endast innehållande de rigoröst verifierade traditionerna stammade från hans lärare Ishaq ibn Rahawayh som ofta sade till sina studenter: ”Jag önskar att ni skulle sammanställa ett koncist verk endast innehållande de rigoröst verifierade traditionerna från Guds sändebud” . Det monumentala uppdraget att extrahera de ca 4 400 rigoröst verifierade traditionerna från de totalt 600 000 haditherna tog Imam al-Bukhari 16 år.

Ja´far ibn Muhammed al-Qattân sade: ”Jag hörde Muhammed ibn Isma´il säga: Jag tog hadith från mer än 1000 sheikher och från var och en av dem 10 000 hadither eller mer och jag kan inte en enda hadith förutom att jag känner till dess traderingskedja (isnad)”

Bland elever som traderar hadith från Imam al-Bukhari finner vi förgrundsfigurer i disciplinen såsom Imam Muslim (d261/875), at-Tirmidhi (d279/892), an-Nasâ’i (d303/915) och Ibn Abi ad-Dunya, för att inte nämna ett oräkneligt antal andra som inte är lika vitt kända.

Imam al-Bukhari författade flera böcker, bland dem är Al-Jami´ as-Sahih (Den rigoröst verifierade samlingen), Al-Asma’ wa’l Kuna (Namn och tillnamn), At-Tarikh al-Kabir (Den stora historieboken), Qadâya as-Sahaba wa’t-Tâb´in (Rättsliga utlåtanden från följeslagarna och följeslagarnas efterföljare), Khalqu Af´al al-´Ibad (skaparen av människors handlingar) och Al-Adab al-Mufrad (Etikett och uppförande). Det vittspridda erkännandet av hans Sahih är vanligtvis tolkat som ett resultat av hans uppriktighet i sammanställandet av den.

Anekdoter demonstrerar både hans legendariska fotografiska minne och hans djupt rotade hängivning och kärlek för Gud och Hans Sändebud. När han fortfarande var en student litade många av hans samtida till hans minne än till sina egna anteckningar från samma session. Al-Warrâq sade att han hörde Hashid ibn Isma´il m.fl. säga: Al-Bukhari brukade komma med oss till hadith-sessionerna medan han fortfarande var en pojke och han brukade inte föra anteckningar. Efter ett tag påpekade vi det för honom. Han sade: ”ni pressar mig för hårt, visa mig vad ni har skrivit”, och vi visade honom vad vi hade tecknat ner vilket var mer än 15 000 hadither. Han reciterade dem alla för oss ur minnet, tills vi började korrigera våra anteckningar i överensstämmelse med hans uppläsning. Till sist sade han: ”Studerar jag förgäves eller slösar jag bort min tid?” Då förstod vi att ingen kunde matcha honom.

Några Sheikher hörde att al-Bukhari var på väg till Baghdad. De valde 100 hadither, blandade traderingskedjorna med varandra och gav varje text en annan traderingskedja. Var och en av dem tog tio av dessa hadither och förberedde sig för att testa honom när han kom till samlingen. Folket samlades och en av de lärda frågade al-Bukhari om en av haditherna de hade gjort i ordning. Han svarade: ”jag känner inte till den”. Han frågade honom om den andra hadithen varpå han svarade: ”jag känner inte till den” och så vidare tills han frågat honom om resten av de tio. De som visste hur det låg till tittade på varandra och sade ”Han har förstått”. Men resten trodde att han inte visste någonting. Nästa lärd läste upp sina tio, sedan läste nästa sina tio osv. tills de hade läst upp alla de hundra haditherna och al-Bukhari hade hela tiden svarat: ”jag känner inte till den, jag känner inte till den”. När de var klara vände han sig till den första av de lärda och sade: ”Den korrekta traderingskedjan för din första hadith är så här …, den korrekta traderingskedjan för din andra hadith är så här …”

Sedan vände han sig till den andra lärda, sedan till den tredje, osv. tills han hade korrigerat alla de 100 haditherna. Då förstod alla de samlade att han var en riktig hadith mästare (en hafidh).

En av hans studenter, Muhammed ibn Abi Hâtim berättade: Jag var på resa med honom och vi stannade i ett rum tillsammans. Jag såg honom gå upp på natten femton eller tjugo gånger och tända sin lampa, jobba på en isnad för att sedan lägga sig igen. Innan gryningen brukade han be tretton rak’at men han brukade inte väcka mig. Jag frågade honom, hur kan du tvinga dig själv till allt det här men inte väcka mig? Han svarade: ”du är en ung man och jag vill inte störa dig i din sömn”. Ibn Abi Hâtim besättar också att han såg Al-Bukhari i en dröm i vilken han gick bakom Profeten och satte ner sina fötter precis i Profetens fotspår .

Al-Khatîb al-Baghdâdi berättade att ´Abd al-Wâhid Ibn Âdam sade: Jag såg Profeten och några av hans följeslagare i en dröm. Jag hälsade på honom och när han svarade på min hälsning frågade jag: ”Varför står du här, O Guds Sändebud” och han svarade: ”Jag väntar på Muhammed ibn Isma´il”. Några dagar senare nåddes jag av nyheten om Imam al-Bukharis bortgång och insåg att det hade hänt samtidigt som det jag såg i min dröm.

Han avled en torsdag natt, natten till ´id al-Fitr år 256/870.

 

 

Källor:

Haddad, Gibril Fouad (2003) The four imams and their schools. Damaskus
Hanson, Hamza Yusuf (2005) The content of character, ethical sayings of the Prophet Muhammed. USA, SANDALA LLC
Murad, Abdal Hakim (2000) Selections from the Fath Al-Bari. Great Britan, Muslim Academic Trust