Instrument

Instrument

av Ann-Catrin Nilsson (2002)

 

 

Åtminstone fem gånger om dygnet

går jag till porten som alltid är öppen,

men som ofta förefaller stängd

jag är ett instrument som lätt blir ostämt

min lovsångs skorrande toner

gör inte porten synlig för mig

Han begär bara att jag ska komma

och när jag kommer

händer det

att Han stämmer mig i harmoni med livet

och Sig Själv

och tonen bär

och porten är här