Al-Bâri

Allahs nittionio namn

Al-Bâri [swt]

Han är den som ordnar Sin skapelse i fullkomlig harmoni, inte bara varje enskild del för sig, utan också allting i harmonisk samverkan.
I detta universum, som förefaller oändligt, fungerar allt som i en klocka. Varje del ingår i ett samverkande helt. Se hur allting inom dig hänger ihop och samarbetar och hur hela kroppen drabbas när någon del inte fungerar. Delens och helhetens funktion är beroende av varandra. Försök se till att den harmoni som är nedlagd i din natur får uttryck i ditt liv. Allah, al-Bâri, gav dig intelligens för att hjälpa dig att lära känna din Skapare. Han gav dig också fri vilja och frihet att välja, så att du kan välja det rätta och inte det orätta. Men om du använder din fria vilja för att välja det dåliga och orätta, och ditt förstånd för att förneka Skaparens existens ger du dig på att förstöra den universella harmonin och därmed förstör du till sist dig själv.

’Abd al-Bâri är den som skyddas från motsägelser, misstag, orättvisor och oordning. Han har getts förmåga att handla fullkomligt ordnat, regelbundet och i enlighet med naturens gudomliga lagar; han förmår också hjälpa och inspirera andra att handla så. Attributet förknippat med al-Bâri, den som skapar harmoni, är i själva verket en del av Allahs attribut ar-Rahmân, den som gör gott, så som sägs i sura Mulk (67: 3):

Du kan inte upptäcka någon brist eller ofullkomlighet i den Nåderikes skapelse; men lyft på nytt din blick mot [himlen] – ser du någon spricka?

Så är skapelsens harmoniska ordning ett uttryck för al-Bâris godhet.

 

<-Tillbaka