Dua för Gaza

 Dua för Gaza

 

 

Bismillah ar-Ramani ar-Rahim


O Allah! O Levande, Du som är Dig Själv nog! Du är Den vars hjälp är sökt och Du är Den som ger hjälp! Det finns ingen gud utom Du!

Vi ber att Du, Genom Din Nåd, Din Mildhet och Ditt Medlidande ger en snar lättnad till våra muslimska bröder och systrar, de som säger laa ilaaha illa-llaah och särskilt till de som lever i Gaza. Skydda dem mot allt ont och skydda dem mot förtryckande, arroganta och aggressiva människor. Förläna dem tro och visshet, fromhet och medvetenhet om Din Närvaro, och ge dem en fullständig seger. Beskydda män och kvinnor, barn och gamla! Skydda deras kroppar, deras religion, deras hälsa och deras heder!

O Allah, genom dessa heliga nätter och denna välsignade månad, och den omätliga nåd och generositet som Du har förlänat dem, ber vi: Var hos dem och uppehåll dem! Avvärj deras lidande och alla muslimers lidanden. Vi anropar Dig med Dina Namn, Dina Attribut och Din Väsenskärna: Visa oss det som ger glädje till Dina fromma tjänare och till alla troende. O Du Den Mest Barmhärtige!

Och allt lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre!

 

Dua av Habib Umar översatt av Ann-Catrin Nilsson