Visa respekt

Visa respekt

 

Ur: ”Boken om gott uppträdande” (Kitab al-Âdâb) av ’Abdul Qadir al-Jilani

 

Det anses lovvärt att resa sig upp (som ett tecken på respekt) inför en rättvis ledare, inför sina föräldrar, inför personer som är hängivna religionen och fromheten och inför hedervärda människor. Denna princip är grundad på följnande traditioner:

Det berättas att Profeten (må Allah ge honom välsignelser och fred) sände Sa’d (må Allah vara nöjd med honom) i något ärende till Quraiza. När han kom ridande på en vid åsna sade Profeten (må Allah ge honom välsignelser och fred): ”Res er upp allihop och hedra er ledare [sayyid]”

Enligt en redogörelse från ’Aisha (må Allah ta’ala vara nöjd med henne) sade hon:

”Varje gång Profeten (må Allah ge honom välsignelser och fred) kom för att hälsa på Fatima (sin dotter, må Allah ta’ala vara nöjd med henne) reste hon sig för att hedra honom. Sen tog hon hans hand och kysste den och lämnade honom sin egen plats att sitta på. Och varje gång hon kom till Profeten (må Allah ge honom välsignelser och fred) brukade han resa sig för att hedra henne, ta hennes hand och kyssa den och lämna sin egen plats för henne att sitta på. ”

Det sägs att Profeten (må Allah ge honom välsignelser och fred) sagt:

”När en framstående person i samfundet kommer på besök så måste ni behandla honom som en utsökt gäst.”

Den vanan är också att rekommendera därför att det sår frön av kärlek och tillgivenhet i människors hjärtan. Därför är det lämpligt att odla den vanan gentemot goda och rättfärdiga människor, liksom att utbyta gåvor med dem. Gentemot syndiga och omoraliska människor anses det däremot klandervärt.