Al-Ahkam

Al-Ahkam

 

Av: Imam Abdulwahid Shakir

 

Shari’a omfattar livets alla aspekter. Följaktligen finns det ingenting som står utanför den gudomliga lagen och de lärda har därför delat in alla livets företeelser i en av fem kategorier:

 

al-Wajib, det obligatoriska, är de handlingar som man belönas för om man utför och straffas för om man medvetet utelämnar.

 

al-mandub, det rekommenderade, är de handlingar som man belönas för om man utför, men inte straffas för att ha utelämnat.

 

al-haram, det förbjudna, är de handlingar som man straffas för om man utför och belönas för om man undviker, förutsatt att man undviker dem för Allahs skull.

 

al-makruh, det orekommenderade, är de handlingar som man belönas för att undvika, förutsatt att man undviker dem för Allahs skull, men som man inte straffas för att ha utfört.

 

al-mubah, det tillåtna, är de handlingar som man varken belönas eller straffas för, vare sig man utför dem eller utelämnar dem.