Al-Latîf

Allahs nittionio namn

Al-Latîf [swt]

Han är den Mest Utsökte, Milde, Finstämde och Vackre. Han är den som känner skönhetens finaste detaljer och som skapar utsökt skönhet. Han ger skönhet åt Sina tjänare, och Han är Själv alltigenom vacker. Den mest utsökta skönheten är den dolda skönheten i själens hemlighetsfulla djup: förstånd, visdom och gudomligt ljus. Han omfattar de allra finaste detaljerna i ett gudomligt mysterium där alla delar passar ihop. Fostret passar in i moderlivet, pärlan i musslan, den fina silkestråden i silkesmasken, honungen i biet och i människans hjärta medvetandet om Gud Själv. Men ett hjärta som inte rymmer det vackra ljus som kommer av att vara medveten om Gud, är som ett bi utan honung, det blir en bålgeting som med sin giftiga gadd sticker dem som kommer i närheten. Öppna ditt hjärtas öga och ansträng dig för att se yttringarna av al-Latîf. En sådan yttring kan ibland vara som en fin dimma som lugnande läggs över de världsliga aktiviteternas förvirring och oro. Ibland kan den visa sig som en mild välsignelse inom ramen för Guds stränga straff. Lycklig den som ser och förnimmer al-Latîf; för honom finns inga tvivel, ingen ängslan och ingen misströstan.

’Abd al-Latîf är den vars finstämda inre öga är öppet för att se den inre skönheten i allt. Därigenom får han själv del av det sköna. Han anknyter med omdöme och smak till det skapade och bidrar till dess skönhet. Med våra grova ögon kan vi inte till fullo uppskatta och se uttrycken för Guds utsökta skönhet, i Hans aspekt av al-Latîf.

 

<-Tillbaka