Al-Mâjid

allahs-99-namn---al-maajid

Allahs nittionio namn

Al-Mâjid [swt]

Han är Den mest Lysande och Ärorike, Den som visar dem som står Honom nära omätlig frikostighet och givmildhet. Han ger dem till exempel den goda karaktärens och det goda uppförandets gåva, vilket gör det möjligt för dem att utföra goda handlingar. Han upphöjer dem därefter för den karaktär Han har gett dem och förlåter deras synder och felsteg. Han döljer deras dåliga handlingar och tillkortakommanden för andra och till och med för dem själva. Han godtar deras ursäkter och hävdar deras rättigheter. Han befriar dem från deras svårigheter och ordnar omständigheterna för att främja deras frid, lycka och räddning. Med Den Ärorikes frikostighet i åtanke bör tjänaren älska Honom och lyda Honom med glädje, av kärlek frukta och tillbe Honom, och frukta förlusten av Den Älskades välvilja och nåd.

’Abd al-Mâjid har upphöjts och hedrats av Gud och fått styrka att ta på sig det ansvar som följer på denna upphöjelse.

I klassisk arabiska har roten m-j-d följande betydelser:

att vara lysande, ärorik, värdig, ädel och hedervärd
att var prisad, upphöjd, högsinnad
att vara frisinnad, fördragsam, givmild och mycket generös

Namnet al-Mâjid nämns inte uttryckligen i Koranen som ett av Guds namn.

 

<-Tillbaka