Al-Alîm

Allahs nittionio namn

Al-Alîm [swt]

Han är Den som vet allt. Han vet allt som har hänt, allt som händer och allt som kommer att hända, från början och till slutet. All existens är vid alla tider närvarande i al-Alîms medvetande. Ingenting är utelämnat och ingen kan gömma sig. Allt som existerar finns därför att Gud har skapat det och det existerar inom de gränser och villkor som Han har skapat. Det som existerar har det mått av vetande och medvetenhet som Gud har tillåtit, men för Guds vetande finns inga gränser.

Vad vi människor vet om skapelsen är obetydligt i jämförelse med vad vi inte vet. Denna vår värld kan liknas vid ett hus, vars skåp, vinds- och källarvåning vi ännu inte vet något om, trots att vi bott där under årmiljoner. Ibland liknar vi den som är nära att dö av svält, trots att det finns matförråd strax intill. Vår kunskap är begränsad och stannar vid ytan av tingen. När vi försöker tränga in under ytan inser vi vår maktlöshet.

Och hur är det med framtiden? Vi vet inte ens vad som ska hända oss i nästa ögonblick. Vad är detta mänskoliv i jämförelse med ett oändligt förgånget och en oändlig framtid? En ögats blinkning. Hur mycket kan vi se? Lycklig den som inser att han inte ser.

Gud välsignar dig med fullkomliga gåvor, avpassade för dig. Han undervisar dig om Sina namn och om vad som är rätt och fel. Men ditt liv är begränsat, din makt är begränsad, din kunskap är begränsad, du är begränsad. Försök uppfatta något av Guds obegränsade fullkomlighet och Hans, den Allvetandes, oändliga kunskap. Sök vinna Hans välbehag. I detta ryms evig välgång och räddning.

’Abd al-’Alîm är den tjänare som har getts visdom utan att ha undervisats av någon, utan att ha studerat eller tänkt, bara genom den renhet och det ljus varmed han skapats. Den kunskap som ’Abd al-’Alîm får ta emot kallas ’irfân, och kan sägas innebära att känna igen Sanningen som Sanning.

<-Tillbaka