Dhul Hijjah

Dhul Hijjah

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين

 

kabahAllt lov och pris tillkommer Gud, och må ändlösa välsignelser ges till Guds älskade Sändebud Muhammed, hans släkt och hans följeslagare.
Det som följer är ett utdrag ur boken ”Kanz Al-Najāḥwa As-Surūr”, Framgångens och lyckans skatter, och som handlar om varje månads särskilda välsignelser och hur man ska få del av dem.
Vi ska veta att Dhul Hijjah är en stor och helig månad i vilken den heliga pilgrimsfärden äger rum. Det är en månad med rikliga välsignelser, böner besvaras och Gud tar hand om våra behov. De “tio nätterna” infaller i Dhul Hijjah och enligt de flesta tafsir-lärda är det dessa nätter som Gud nämner i Koranen:
Vid gryningsljuset och vid de tio nätterna!
(K. 89: 1,2)
Några av de lärda har sagt att det finns tre grupper på tio dagar/nätter som Gud föredrar framför andra:

  • De första tio dagarna av Dhul Hijjah
  • Muharrams första tio dagar
  • Ramadans tio sista nätter

Enligt vissa lärda är de bästa i dessa tre grupper Dhul Hijjahs tio dagar, eftersom Arafah-dagen och ’Id al-Adha infaller då. Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, har sagt att det inte finns några dagar som är bättre inför Gud än Dhul Hijjahs tio dagar och inga nätter som är bättre än dess tio nätter.
Ibn ‘Abbās, må Gud vara nöjd med dem båda, har sagt att det inte finns några dagar inför Gud som är bättre när det gäller att säga La ilaha illa Allah, Allahu Akbar (takbîr), och att minnas och tänka på Gud, Den Mäktige och Ärorike. Det är också mycket rekommenderat att fasta de nio första dagarna, speciellt den nionde dagen som är Arafah-dagen.

Rekommenderade handlingar:
Fasta under de första nio dagarna. Vår älskade Profet [saw], må Gud välsigna honom och hans familj och ge dem frid, sade: Att fasta under dessa dagar är lika mycket värt som att fasta under ett helt år, och en natt i tillbedjan under denna period är likvärdig med tillbedjan under Laylat al-Qadr. (Tirmidhi)
Fasta den nionde dagen; Det är särskilt viktigt att fasta Dhul Hijjahs nionde dag, Arafah-dagen. Guds Sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade: “Jag hoppas att Gud, Den Upphöjde, förlåter mig för gamla synder och för synder (jag kan komma att begå) under det kommande året.” (Tirmidhi)
Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, rekommenderade också följande bön under de tio första dagarna av Dhul Hijjah, och sade att den som ber den får alla sina gamla och kommande synder förlåtna. (Ṭabarānī)

لا إله الا الله عَدَدَ الدُّهور، لا إله إلا الله عَدَدَ أمواج البُحور، لا إله إلا الله عددَ النَّباتِ والشَّجَر، لا إله إلا الله عدد القَطْرِ والمَطَر، لا إله إلا الله عدد لَمْحِ العيون، لا إله إلا الله خَيرٌ مما يجمَعون، لا إله إلا الله من يومِنا هذا إلى يومِ يُنْفَخُ في لصور.

Lā ilaha illa Allāh ‘adad ad-duhūr, lāilaha illa Allāh ‘adad amwāj al-buḥūr, lā ilaha illa Allāh ‘adad al-nabāt wa al-shajar, lā ilaha illa Allāh ‘adad al-qaṭri wa al-maṭar, lā ilāha illa Allāh ‘adad lamḥal-‘uyūn, lā ilāha illa Allah khayrun min mā yajma‘ūn, lā ilāha illa Allah min youmina hādhā ila youmi yunfakhu fī al-ṣūr

Arafah-dagen
I många hadither sägs att det ger stor välsignelse att upprepa:

لا إله إلا الله وحْدَهُ لا شريكَ له، لهُ المُلْكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قدير

“Lā ilāha illa Allāh, waḥdahu lā sharīka lah, lahu al-mulku wa lahu al-ḥamd, wa Huwa ‘ala kulli shayy’in Qadīr.”

Ibn ‘Abbās, må Gud vara nöjd med honom, sade: “Den som läser “Qul Huwa Allahu Aḥad” (K. 112) tusen gånger kommer att få allt han ber om.”

Det bästa man kan ägna sig åt under denna dag är bön, du’a. Abu Musa Al-Ash‘arī, må Gud varra nöjd med honom, berättade: “Det är dagar då bön inte tillbakavisas. Hur skulle bön kunna tillbakavisas när Arafah-dagen infaller under dessa dagar (Dhul Hijjahs tio dagar)? Det har sagts att Arafah-dagen är den bästa av världens alla dagar.”
Ibn Ḥibbān

Må Gud ge oss framgång när det gäller att få välsignelsen från dessa dagar. Låt oss tänka på med vilket allvar vi möter de tio sista dagarna i Ramadan och försöka ha en liknande inställning under dessa dagar.

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig. (K. 51: 56)

Vi är skapade för att dyrka Gud och Han ger oss sådana här tider, så att vi ska kunna nå långt på kort tid. Så låt denna tid inte gå dig förbi obrukad! Guds rika, välsignade skatter finns där och det är bara att ta för sig, vi måste bara vara där för att få del av Guds Nåd.

Och må Gud rikligen välsigna vår Profet Muhammed [saw] och ge honom av Sin goda frid!