Andlighet – Ihsan

Andlighet – Ihsan

 

andlighet

Imam Malik må Allah ta`ala vara nöjd med honom, sade:
”Den som ägnar sig åt fiqh (rättslära) men inte åt tasawwuf (andlighet) är en trotsig syndare. Den som ägnar sig åt tasawwuf men inte åt fiqh är en avfälling. Och den som ägnar sig åt dem båda har handlat rätt.”


 

Frågor och svar om andlighet

Vad de lärda sagt om tasawwuf

Baktal (ghiba)

Vända sig till Allah i ånger (Tawba)

Det inre och yttre jaget – Imam al-Haddad

Grundläggande principer för tasawwuf (av sheikh Muhammad al-Ya’qoubi – engelska)

Hur blir man medveten om sina fel och brister – översatt av imam Abdul Wahid Shakir

Hjärtats sjukdomar – sammanställt av imam Abdul Wahid Shakir med utgångspunkt från Imam Al Ghazalis Ihya ’Ulum id-Din

Imam Ghazali om Fastans inre aspekter  – ur Ihya ’Ulum id-Din

Imam Ghazali om bönens inre aspekter  – ur Ihya ’Ulum id-Din

Hjärtats rening – utdrag ur Risala i shafi`i-fiqh

Böner (du`a) för olika tillfällen från sunnan

Viktiga dagar – en lista över årets viktigaste dagar och de olika former av gudsdyrkan som rekommenderas under dessa dagar

Wird

Att leva som man lär – av Sheikh Abdulqadir al Jilani

Visa respekt – av Sheikh Abdulqadir al Jilani

Det goda uppträdandet – av Sheikh Abdulqadir al Jilani

Den föreskrivna fastan och den andliga fastan – av Sheikh Abdulqadir al Jilani

Om mat

Adab – utdrag ur Qushayris Risala

Sheikens karaktär – av Sheikh Abdulqadir al Jilani

Ibn Khaldun Om tasawwuf som islamisk vetenskap (extern länk)

Frågor om tasawwuf – med svar av hajj Abbdussamad Clarke/Murabitun

Hadither om Profeten (må fred och välsignelser vara med honom) – utdrag ur Shama´il at-tirmidhi

Imam Al-Ghazali – en kort presentation

Samtal om sheikh Abdulqadir al Jilani

På engelska:

Nuh Ha Mim Keller: The Place of Tasawwuf in the Traditional Islamic Sciences (extern länk)

Abdal-Hakim Murad: Islamic spirituality – the forgotten revolution (extern länk)

Shaykh Abdul-Qadir al-Jilani about the science of Tasawwuf and Shari`a