Al-Halîm

Allahs nittionio namn

Al-Halîm [swt]

Han är Den Överseende och Milde.

När Han utdömer straff till de skyldiga, väntar Han och ger syndaren tid att inse sin skuld och be om förlåtelse, så att Han kan förlåta honom snarare än straffa. Gud har all makt och är rättvis, men Han är också mild och barmhärtig, Han förlåter hellre den skyldige än utkräver hämnd.

Det finns så många som förnekar Honom, trotsar Honom, är olydiga och förtrycker Hans goda tjänare, misshandlar skapelsen och förtrycker sig själva. Och så fortsätter de utan att ens få magsmärtor av att äta av det som de tagit med orätt. Tro inte att de får gå ostraffade. Gud, al-’Alim, vet, Gud, al-’Adl, dömer, men den milde al-Halîm väntar och föredrar att se syndarna ångra sig, ändra sig, göra bot och gottgöra det onda de har gjort, så att Han kan förlåta dem och omvandla dem till goda tjänare, hellre än att tillintetgöra dem.

Genom detta Guds medkännande attribut kan vi alla dra en lättnadens suck. Finns det en dag, eller ens en timme under vilken vi inte har syndat? Om Gud vore snabb att straffa och inte gav oss tid att inse vad vi hade gjort och dess följder, inte gav oss tid att be Honom om förlåtelse och hoppas på Hans barmhärtighet, skulle det inte finnas en levande människa på jordens yta.

Gud älskar de rena och obesudlade hjärtan, som liksom speglar reflekterar Guds utsökta attribut. Gud älskar den milde man som är halîm, han som inte är snabb att döma och hämnas utan hellre väntar och hoppas att hans motståndare ska ändra sig och själv bli halîm.

’Abd al-Halîm är välsignad med en fullkomligt god karaktär. Han är mild och förlåtande. Trots att han har makt att straffa och ta hämnd på dem som har gjort honom orätt, förlåter han dem och är vänlig mot dem. Han visar överseende mot de förrädiska och svekfulla, och mot de dumma och lumpna. Ändå segrar han alltid över de gemena genom sin mildhet.

 

<-Tillbaka