Frågor och svar om lån

Frågor och svar om lån

 

 

 

Jag har en bok som jag lånat på biblioteket. Lånetiden är endast 2 veckor då det är många som står på kö för denna bok. Jag undrar om det skulle vara dåligt att låta bli att lämna tillbaka boken och behålla den några dagar till och betala avgiften som troligtvis tillkommer boken? Har det något med ”hakk” att göra??

 

Ja det har med andras rättigheter att göra. När man lånar en bok från biblioteket har man i själva verket gjort en överenskommelse och det är inte tillåtet att bryta den. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

Den som bedrar är inte en av oss. [Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi]

Biblioteket har rätt att kräva tillbaka sina böcker när de vill och låntagaren måste därför återlämna böckerna på angivet datum. Betalning av förseningsavgiften ändrar inte det faktum att det är förbjudet att behålla böckerna längre än överenskommet. I Umdat as-Salik står att:

”Utlånaren har rätt att kräva tillbaka det utlånade föremålet när han vill.”

Den dominerande åsikten i vår skola är alltså att utlånaren har rätt att kräva tillbaka det utlånade föremålet när som helst även om man kommit överens om något annat. Detta beror på att lånet är frivilligt och ett uttryck för vänlighet från utlånarens sida.