Bönen vid sol- eller månförmörkelse

Bönen vid sol- eller månförmörkelse

 

 

Bland Hans tecken är natten och dagen, solen och månen. Fall inte ned på ert ansikte inför solen, och inte heller inför månen; fall ned i tillbedjan inför Gud som har skapat dem – om det är Honom ni vill dyrka. [K. 41: 37]

 

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

Solen och månen är två av Guds tecken. De förmörkas inte för att någon dör eller föds. När ni ser en förmörkelse bör ni åkalla Gud, säga ’Allahu Akbar’, be och ge pengar till välgörande ändamål. [Bukhari]

Bönen vid sol- eller månförmörkelse är en starkt rekommenderad sunna och det är makruh att utelämna den. Det är rekommenderat att be denna bön i moskén och att be den tillsammans med andra. Kan man inte be tillsammans med andra går det bra att be ensam och kan man inte be i moskén går det bra att be på en annan plats. Det är rekommenderat att utföra ghusl innan man ber. Tiden för bönen infaller när månen eller solen börjar förmörkas.

Bönen kan bes på två sätt. Man kan be den på samma sätt som man ber två raka’ sunna innan fajr-bönen (med skillnaden att man läser al-Fatiha och surorna högt vid månförmörkelse), eller så lägger man till en ruku’ och en rätning (i’tidal) i varje raka’. Väljer man det andra alternativet, är minsta giltiga sätt att utföra denna bön:

 

(a) att börja med att yttra det inledande ’Allahu Akbar’

(b) att läsa al-Fatiha

(c) att buga sig

(d) att räta på sig och läsa al-Fatiha igen

(e) att buga sig igen

(f) att räta på sig och förbli stilla en liten stund

(g) att göra sujud, sätta sig och därefter göra sujud igen.

Därefter bes nästa raka’ på samma sätt som den första.

 

Det optimala sättet att be denna bön är:

(a) att börja med att yttra det inledande ’Allahu Akbar’, läsa den inledande bönen (du’a al-iftitah *) och at-ta’awwudh [dvs. A’ûdhu billâhi mina sh-shaytani r-rajîm]

(b) läsa sura al-Fatiha och al-Baqara (Koranen 2) när man står upp första gången

(c) läsa sura al-Fatiha och Âli-’Imran (Koranen 3) när man står upp andra gången

(d) läsa sura al-Fatiha och al-Nisa’ (Koranen 4) när man står upp första gången i den andra raka’

(e) läsa sura al-Fatiha och al-Ma’ida (Koranen 5) när man står upp andra gången i den andra raka’.

Man kan också läsa andra motsvarande långa passager ur Koranen.

 

När man står i bugande ställning är det rekommenderat att säga ’Subhana Rabbiya ’l-’Adhîm’ [Upphöjd är min Herre den Väldige] under lika lång tid som det tar att läsa hundra verser ur sura al-Baqara (c:a 20 minuter); vid den andra under lika lång tid som det tar att läsa åttio av dess verser; vid den tredje under lika lång tid som det tar att läsa sjuttio av dess verser och vid den sista bugningen under lika lång tid som det tar att läsa femtio av dess verser.

Övriga moment utförs på samma sätt som vid vanliga böner.

 

Efter bönen rekommenderas att imamen håller två predikningar motsvarande dem som hålls vid fredagsbönen. Vid sol- och månförmörkelse är det rekommenderat att ångra sina synder och att ge pengar till välgörande ändamål. Imamen bör därför uppmana till detta under de två predikningarna.

Solförmörkelse-bönen utförs inte om den inte påbörjades:

(a) innan förmörkelsen upphörde

(b) innan solen gick ned i förmörkat tillstånd.

 

Månförmörkelse-bönen utförs inte om den inte påbörjades:

(a) innan förmörkelsen upphörde

(b) innan solen gick upp.

 

Man fullbordar bönen om man påbörjade den medan solen eller månen var förmörkade även om förmörkelsen upphör medan man ber.

Vid månförmörkelse är det rekommenderat att läsa al-Fatiha och surorna högt och vid solförmörkelse läser man dem tyst.

 

 

(*) Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara ’s-samawâti wa ’l-arda hanîfan musliman wa mâ ana mina ’l-mushrikîn innâ salâti wa nusuki wa mahyâya wa mamâtî lillâhi rabbi ’l-’âlamîn lâ sharîka lahu wa bi dhâlika umirtu wa ana mina ’l-muslimin

[Som monoteist och muslim vänder jag mitt ansikte mot Honom som skapat himlarna och jorden. Jag hör inte till dem som sätter andra vid Guds sida. Min bön och min dyrkan, mitt liv och min död hör Gud till, alla världars Herre, Han har ingen like. Detta har jag fått mig ålagt och jag hör till dem som underkastar sig.]