Al-Hayy

allahs-99-namn---al-hayy

Allahs nittionio namn

Al-Hayy [swt]

Gud är Den Levande.

Hans Liv är Fullkomligt och Evigt. Det som lever är medvetet och aktivt. Gud är medveten om allt, och alla handlingar tillhör Honom. All nuvarande kunskap och all kommande finns i Hans kunskap; allt som existerar inbegrips i Hans handlande.

För alla utom Gud gäller att livet hos det som lever hålls inom gränserna för dess handlingar och deras förverkligande. Detta förverkligande och denna aktivitet är tecknen på liv. När dessa tecken försvinner, upphör livet. Varje livs värde bedöms efter graden av medvetenhet och aktivitet hos den som lever. Gud, den Högste, har gett varje liv i Sin skapelse olika grader och varje liv har sitt särskilda slag. Varje skapad varelses värde är i enlighet med den grad som har tilldelats tecknen för deras liv.

En växt som lever är värdefullare än jord eller stenar. Växter föds, äter, dricker, växer, fortplantar sig och dör. Även de har ett mått av kunskap som gör att de förmår skilja mellan det som gagnar eller skadar dem. De är också aktiva, de söker och finner det som behövs för deras växt och fortplantning i luften, i vattnet och i jordens djup. De suger upp vad de behöver, smälter och omvandlar det till föda, frukter, mediciner och tusen andra saker som är nyttiga för högre livsformer. Men de är ändå omedvetna om att det finns högre former av liv än deras eget.

Djurens liv är högre stående, eftersom de ser, hör och rör sig. Därför är djuren herrar över växtligheten, de går på den, betar av den och äter den. Det finns högre stående liv än djurens. Skaparen har hedrat människan med denna överlägsenhet.

Människans liv innefattar alla växtlighetens och det animaliska livets egenskaper, men i mer fulländad form. Därtill har hon fått intellekt. Detta intellekt, varmed hon hedrats, analyserar, jämför, drar slutsatser, räknar ut hur saker börjar och slutar och vidtar lämpliga åtgärder. Hon kan tillägna sig kunskap och handla i enlighet med denna kunskap, Därför är människan herre i denna värld. De mest grundläggande tecknen på liv är att födas, äta och dricka, andas, växa och föröka sig. De högre tecknen på det högre stående livet är att ha kunskap och att handla i enlighet med denna kunskap.

Människor är olika också när det gäller hur levande de är, vilket kan bedömas med ledning av arten och graden av deras kunskap och deras handlingar. Den lägsta graden av kunskap hos människan är medvetandet och kunskapen om den egna existensen. Den som inte har någon kännedom om sig själv och inte är medveten om sin existens kan lika gärna vara död. Omedvetna, döda människors ord är döda och dödliga; fly från dem! Det finns liv i det heliga namnet Hayy, uttalat av människor med ma’rifah, andlig kunskap, människor för vilka den Evigt Levandes mysterium har avslöjats. Hör och tag emot detta namn från dem och låt det genomsyra era själar så att ni också kan väckas till liv.

’Abd al-Hayy är den tjänare i vilken Gud har dödat kroppens begärelser i detta liv och därigenom gett honom evigt liv och kunskap om sig själv.

I klassisk arabiska har roten h-y-y följande betydelser:

att leva, att vara levande
att bli synlig och tydlig
att liva upp och återuppliva
att förnya och levandegöra, att kalla tll liv
att var hel och frisk
att anropa och kalla på, att inbjuda och påskynda

Namnet al-Hayy förekommer i Koranen, se t.ex. 2: 255.

 

<-Tillbaka