Salat al-tasbih

Salat al-tasbih

 

 

Ibn ’Abbas, må Gud vara nöjd med honom och hans far, sade att Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, sade till al-’Abbas ibn ’abd al-Muttalib:

”O Abbas! O käre farbror! Ska jag inte ge dig [något]? Ska jag inte skänka dig [något]? Ska jag inte tilldela dig [något]? Ska jag inte lära dig [något]? Utför du dessa tio moment ska Gud förlåta dig dina synder; den första såväl som den sista, nya synder såväl som gamla, medvetet utförda synder såväl som dem du gjort av misstag, små synder såväl som stora, synder utförda i lönndom såväl som dem som utförts öppet. Be fyra raka’ och läs i var och en av dessa al-Fatiha och en sura. Efter dessa läsningar och medan du fortfarande står upp, ska du femton gånger säga: ”Subhana Allah, wa al-hamdu lillah, wa la ilaha ill Allah, wa Allahu Akbar”. Därefter ska du buga dig (ruku’), och medan du står i bugande ställning ska du upprepa dessa ord tio gånger. Därefter reser du dig upp från bugande ställning och upprepar orden tio gånger. Sedan faller du ned med ansiktet mot marken, och i denna ställning upprepar du orden tio gånger. Därefter sätter du dig upp och upprepar dem tio gånger. Sedan faller du återigen ned med ansiktet mot marken och upprepar dem tio gånger. Därefter reser du huvudet och upprepar orden tio gånger (dvs. innan du reser dig till nästa raka’ – gäller det andra eller fjärde raka’ säger du dem innan du börjar med al-tashahhud.), vilket innebär [att dessa ord sägs] sjuttiofem gånger i varje raka’. Detta ska utföras i var och en av de fyra raka’. Kan du utföra denna bön en gång varje dag ska du göra det. Gör du inte det ska du be den en gång varje fredag. Gör du inte det ska du be den en gång varje månad. Gör du inte det ska du be den en gång varje år. Gör du inte det ska du åtminstone be den en gång i ditt liv.”

(Abu Dawud, Ibn Majah, al-Hakim, al-Bayhaqi)

 

De lärda har haft olika åsikter om denna hadith, och Nur al-Din ‘Ittar [1] skriver att vissa versioner av denna hadith är ”hasan li ghayrihi” och att andra versioner är ”hasan li dhatihi”, dvs. att det är fastställt att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, verkligen har uppmanat oss att be denna bön.

Ber man under dagen (före solnedgången) är det rekommenderat att be fyra raka’ på samma sätt som man ber Dhuhr-bönen. Ber man under natten (efter solnedgången) är det rekommenderat att be två raka’, avsluta bönen och därefter be ytterligare två raka’.

 

[1] Hadyi al-Nabiyy fi al-salawat al-khassah