Al-’Azîz

Allahs nittionio namn

Al-’Azîz [swt]

Han är den Segerrike som ingen makt kan övervinna. Det finns ingen styrka i universum som kan stå emot denna vilja. Al-’Azîz förekommer ofta i Koranen i samband med verser som handlar om straff. Trots att Guds makt besegrar allt, uppskjuter Han – som den sanne Segraren – straffet. Han skyndar inte att förgöra den som framhärdar i trots och synd.
Den starke, som inte missbrukar sin styrka och som inte är hämndlysten, reflekterar det sköna namnet al-’Azîz. Man kan finna spår av al-’Azîz inom sig själv om man förmår kontrollera nafsets och kroppens begär. Om man söker tillfredsställa sina tillåtna behov med rena, hederliga och lagenliga medel och håller sig inom det goda omdömets och klarsynthetens gränser i alla sina tankar och handlingar, blir man medveten om sin del i Guds attribut al-’Azîz.

’Abd Al-’Azîz är den tjänare som Gud beskyddar från alla angrepp och makter, och gör segerrik över alla som bekämpar honom.

 

<-Tillbaka