Bönen vid solförmörkelse

Bönen vid solförmörkelse

Baserat på Nur al-idhah av Imam al-Shurunbulali
Översatt av Shadi Barakat

 

Salat al-kusuf (Solförmörkelse-bönen) enligt Hanafi-skolan.

När en solförmörkelse inträffar är det sunna att be två raka’ah på samma sätt som man ber en nafila-bön. Bönen skall bes tillsammans med andra och ledas av den imam som vanligtvis leder fredagsbönen eller av den som av sultanen utsetts att leda muslimerna i bön. Enligt en annan åsikt i hanafi-skolan är det tillåtet för alla imamer att leda andra i bönen vid solförmörkelse.

Bönen utförs utan adhan, iqama eller khutba. För att samla muslimerna till bön ropar man: ’As-salatu jami’ah’. Det är sunna att förlänga bönen genom att, efter al-Fatiha läsa ur Koranens långa suror liksom att förlänga ruku’ och sujud. Al-Fatiha och surorna ska läsas tyst.

Efter bönen bör imamen göra du’a sittande vänd mot Qibla, eller stående vänd mot de bedjande, vilket är bättre (al-ahsan). De bedjande bör delta i imamens du’a genom att säga amîn. Detta ska fortgå till solförmörkelsens slut eller tills tiden för nästa obligatoriska bön infaller.