Al-Walî

allahs-99-namn---al-wali

Allahs nittionio namn

Al-Walî [swt]

Han är Sina goda tjänares Beskyddare och Vän. Han hjälper Sina goda tjänare. Han undanröjer deras svårigheter och ger dem vägledning, frid och framgång i allt de företar sig i denna värld och nästa. Han för dem ut ur mörkret, leder dem i Sitt ljus och upplyser deras hjärtan; dessa hjärtan förblir inte betryckta och fästa vid det närvarande, utan utvidgas till det som var före före och till det som kommer efter efter. De närmar sig Herren över dessa sfärer, bekräftar Hans Enhet, och genom att vara goda tjänare till Honom hedras de med att bli upplyfta till det högsta tillstånd en människa kan nå – att vara Guds vänner.

I Guds vänners ögon finns ljus och de ser genom detta gudomliga ljus. De drar lärdom av allt de hör och ser. Gudomligt ljus strålar från deras ansikten och de som ser dem minns Gud. Sorg eller fruktan når dem inte för de känner ingen annan vän än Gud. De fruktar ingenting annat än att göra något som inte behagar Gud. De varken behöver eller väntar sig någonting från någon annan än Gud. Försök vinna Guds vänskap. Var vän med Hans vänner och försök efterlikna dem. Tro det som de tror, gör det som de gör, avvisa det som de avvisar, älska dem som de älskar och älska framför allt Den som de älskar mest.

’Abd al-Walî är den tjänare som tydliggör kärleken till alla trofasta tjänare av Gud. Han är vän med alla rena och fromma troende.

Från roten w-l-y kan följande betydelser härledas i klassisk arabiska:

att vara nära, intill liggande, närbelägen
att vara en vän, hjälpare, en som ger stöd
att hantera vänskapligt, att försvara, att vakta
att vara ansvarig, att vända någon mot något
att vara läromästare, ägare, herre

Namnet finns i Koranen 42: 28.

 

<-Tillbaka