En skymt av vår Profet Muhammad

En skymt av vår Profet Muhammad,
fred och välsignelser vare med honom

 

 

 

Jag uppfattar glimtar av dig Genom den medkänsla du visade mot andra;

Hur du lekte med den fattige, föräldralösa pojken När de andra barnen vägrade att leka med honom;

Hur du förlängde din bugning under bönen För att inte skada eller orsaka obehag För din älskade dotterson som hade klättrat upp på din rygg:

Hur du kommenderade din armé bort från en myrstack För att inte störa myrornas verksamhet;

Hur du välsignade den syndfulla kvinnan med Paradiset För att hon hällt vatten från en källa i sin sko och gett till En hund som därigenom räddades till livet;

Hur du ingrep och hindrade en man från att misshandla sin fru Genom att lära honom att de bästa männen Är de som behandlar sina fruar bäst;

Hur du lappade dina kläder, lagade dina skor Och skötte dagliga hushållsysslor;

Hur du brottades med din brorson och sprang ikapp med din fru Hur du skämtade med barnen och bar de gamlas bördor;

Hur du tog emot Njrans kristna i din moskè Och reste dig för en jude vid hans begravning;

Hur leendet kom ditt ansikte att lysa När du, dödssjuk gladdes Åt din unga församling och deltog i dess bön för sista gången.

Allahs Profet! Hur kommer det sig att så många av oss som påstår sig Tillhöra dig vägrar att vara som du?

 

 

Fritt översatt ur Q-News av Ann-Catrin Nilsson